fbpx

Vilken typ av grund skall jag välja i mitt torp?

Frågeställare: Erik Ahlberg
Hej! Bor i ett timmrat torp från 1800?. Grundmuren är putsad med cementputs. Jag ska byta golv på hela nedervåningen pga att det gamla grangolvet har varit angripet av trämask. När jag sågat upp och inspekterar grunden ser jag att det saknar blindbotten och isolering. Istället är det kallmurat utefter grundmuren med sten som man har lerklinat lite i fogarna. Det är ca 30-50cm från golv till mark. På marken ligger slagg och kolstybb och större stenar. Planken ligger på grova stockar som går från vägg till vägg ca 5,5 m. Problemet är kalla och dragiga och maskätna golv. I övrigt verkar det tort och friskt. Vad göra? Jag har tänkt mig ett nytt furugolv. Bygga blindbotten, använda material som andas och lever i symbios med varandra eller täta grunden och lägga nytt golv som det är?

Svar:
Grunden du beskriver har nog fungerat bra om marken varit torr och grunden vindtät. Då har den stillastående luften i grunden värmts lite av spillvärme från skorstensfundament och det oisolerade golvet och eventuell fukt har hanterats av de hygroskopiska materialen. Den utvändiga cementputsen kan ha varit orsaken till skadorna eftersom den är för tät och hindarar fuktvandring. Ibland kan det ha legat täta mattor på golvet också som har förvärrat skadan. Ett tips är att läsa Energiboken för att få hjäp med att avgöra vilken grundtyp och vilka isoleringsmaterial du skall välja. Eventuellt skall du isolera både på marken för att få upp temperaturen i grunden och litegrand i trossbotten för att öka komforten i huset? Och glöm inte att ha en inspektionslucka så att du kan övervaka klimatet med en hygrometer.

keyboard_arrow_up