fbpx

Viktor Jonsson-huset, Bro, Upplands-Bro kommun

Län: Stockholm
Ort: Bro

Byggnaden är en av Bros äldsta och uppkallad efter den handlare som drev verksamhet i huset kring 1900-talets början. Underhållet är i dag kraftigt eftersatt. Tidigare har alliansen i kommunen meddelat att man har haft för avsikt att bevara och rusta upp byggnaden. Nu har man, enligt uppgift, istället bestämt sig för att riva. Viktor Jonsson-huset är en av Bros äldsta och har ett viktigt kulturhistoriskt värde och är del av den bebyggelsemiljö som berättar om Bros historia som stationssamhälle. En rivning av huset med tillhörande magasin vore att utplåna en viktig årsring i samhällets historia och identitet.

Ur Viktor Jonsson-huset (Bro Prästgård 6:29), Bro, Upplands Bro kommun, Kulturmiljöutredning 2020-09-07

”Området kring Bro station är utpekat i Översiktsplan för Upplands-Bro kommun som lokalt intresse. Viktor Jonsson-huset omnämns specifikt. Gamla stationshuset i Bro har ett stort lokalt värde som hjärta för det gamla stationssamhället. Det är dessutom ett av de få relativt oförvanskade stationshus som finns kvar längs Västeråsbanan. I den gamla miljön kring stationen finns dessutom hus som tidigare var Viktor Jonssons affär, magasin, bageri, post och mejeristens bostad kvar.”

”Rekommendationer:
Syftet är att vårda och bevara de äldre miljöerna med sina byggnader. Även om funktionen i byggnaden ändras kan byggnadernas exteriör och tomtens utformning vad gäller infarter, grusgårdar, träd och buskar få behålla den äldre karaktären. Likaså bör inte det gamla vägnätet förändras utan möjligen återställas så att det lilla stationssamhällets struktur bevaras. Bebyggelsen i södra Bro visar tydligt upp bebyggelseutvecklingen under 1900-talet med olika ”årsringar”.”

Läs hela utredningen här

Press

”Alliansbeskedet: Vill riva historisk byggnad”, Mitt i Stockholm 2023-03-24

”Viktor Jonssons hus i Gamla Bro har ett kulturhistoriskt värde”, Mitt i Bålsta 2023-04-22

”Förslag till ny detaljplan: Nya bostäder och bevarande av Viktor Jonsson-huset”, UBRO 2022-01-25

”Planen: 50 lägenheter vid historisk byggnad i Bro”, Mitt i Stockholm 2022-01-25

Sociala medier

Nej till rivning av Stationsvägen 44 i Bro – Viktor Jonssons affär, Facebook

 

keyboard_arrow_up