fbpx

Vi leder föreningen. Styrelsen – så funkar den

Styrelsen träffas oftast i Byggnadsvårdsföreningens lokaler i ett rosa 1700-talshus i Stockholm. Här arbetar också Gunilla Lundgren, Stephan Fickler och Hannes Granberg som tillsammans utgör föreningens kansli. Dem kan du läsa mer om på byggnadsvard.se. ILLUSTRATION: Anna O.

I föreningens lokaler i Stockholm samlas en grupp engagerade byggnadsvårdare för att driva Svenska byggnadsvårdsföreningen framåt på bästa sätt. Men vilka är det som sitter i styrelsen och varför har de valt att engagera sig just här? I det här numret presenterar vi styrelse­medlemmarna och ber dem berätta om sina hjärtefrågor. 

Svenska byggnadsvårdsföreningens ­styrelse består av åtta styrelseleda­möter och en ordförande. De träffas sju gånger per år och diskuterar bland annat hur föreningens framtid ska se ut, vilka juridiska ärenden föreningen ska engagera sig i och ­vilka frågor som ska prioriteras. Styrelsen nomineras av en valberedning och väljs på nytt av medlemmarna varje år, på årsmötet som hålls på våren. 

Är man intresserad av att sitta i styrelsen hör man av sig till valberedningen (kontaktuppgifter finns på byggnadsvard.se) och ­berättar mer om sig själv och varför man vill engagera sig i styrelsearbetet.

Engagera dig gärna!

Föreningen har många medlemmar och en aldrig sinande ström av ärenden. Alldeles för många byggnader rivs, eller förvanskas, på tvivelaktiga grunder. Ska medlemmarna gemensamt lyckas göra något åt det behövs allt vårt engagemang.

Din hjälp är varmt välkommen, oavsett om du är intresserad av att författa skrivelser, starta en studiecirkel, fotografera för Byggnadskultur eller något helt annat.

Vill stärka föreningen för framtiden

Jennie Sjöholm

Jennie Sjöholm, Universitetslektor i Urban design och Kulturvård. Bor i Luleå och Göteborg. År i styrelsen: Åtta.

I styrelsen för att: 

– Vid senaste omvalet för att följa upp den omorganisation som initierats efter beslut av årsmötet. 

Min relation till byggnadsvård:

– En nyfikenhet att förstå platser; hur de uppstått, blivit som de är och hur de uppfattas på olika sätt av olika människor. 

Min prioriterade fråga: 

– Att stärka föreningen inför fram­tiden, vilket förutsätter såväl en stadig ekonomi som trovärdighet i de frågor vi engagerar oss i. 

Därför är Byggnadsvårdsföreningen viktig: 

– Den samlar medlemmar med olika intressen inom byggnadsvård från 

hela landet, som tillsammans har en imponerande kunskap om vår bebyggelsehistoria och hur vi kan utveckla vårt kulturarv. 

Tips till dig som vill engagera dig!

– Många vill att vi engagerar oss i olika frågor. Det gör vi gärna, men som ideell förening förutsätter det att vi har personer som kan hjälpa till. Kanske du skulle vilja bli länsombud och engagera dig mera långsiktigt? Brinner du för en särskild fråga? Då kan föreningen vara ett sätt att driva den. 

Föreningen är en viktig kunskapsspridare

Johanna Ulfsdotter

Johanna Ulfsdotter, antikvarie och kulturmiljöutvecklare, Njurunda. År i styrelsen: två. Kuriosa: Har en förkärlek för fäbodar och kan kula.

I styrelsen för att: 

– Jag vill verka så att mina erfarenheter kan tas till vara i ett större ­sammanhang.  

Min relation till byggnadsvård: 

– Bor och verkar i det. Äger en släktgård med en hel del byggnadsvård som hobby. Jobbar också som antikvarie på Västernorrlands museum, så byggnadsvården följer mig i vardag såväl som fest.

Därför är Byggnadsvårdsföreningen viktig: 

– Vi är viktiga kunskapsspridare. Alla kan få kunskap kring traditionella material och metoder genom oss. Särskilt nu då hållbarhet och var­samhet har så stor betydelse för vårt miljöarbete och för klimatet, är dessa frågor nödvändiga att lyfta i olika ­sammanhang.

 

Tips till dig som vill engagera dig!

– Arrangera gärna lokala länsträffar. Bjud in till ditt företag, hem eller ­museum, det är betydelsefullt att vi möts. Sprid information om föreningen, det är många jag tror skulle bli medlemmar, bara de kände till oss! 

Representerar handens kunskap

Henrik Nilsson

Henrik Nilsson, ­murarmästare, ­Sälshög i Skåne. År i styrelsen: Sju. Kuriosa: Hantverksforskar om tidig­medeltida byggmetoder inom mureri.

I styrelsen för att: 

– Att representera handens kunskap och kunna dela med mig av mina erfarenheter. 

Min relation till byggnadsvård:

– Byggnadsvård är vardagen, jag jobbar med bevarandet av kultur­miljöer på dagtid och ägnar övrig tid till att leva i och bevara egna gamla byggnader.

Min prioriterade fråga: 

– Sätt att säkerställa kunskapsförmedling genom byggnadsvårds-­läger, rådgivning och artiklar.

Därför är Byggnadsvårds­­föreningen viktig: 

– Allt i samhället går fort. Byggnadsvårdsföreningen är viktig för att visa att allt inte behöver gå fort.

Tips till dig som vill engagera dig!

– Vi är våra medlemmar och vi behöver era kunskaper. Lokala ­arrangemang, visningar, prova på och föreläsningar är det som ska bygga grunden. Här kan man engagera sig!

Ordförande med många år i föreningen

Tomas Nyström

Tomas Nyström, arkitekt, Linköping. År i styrelsen: Elva. ­Ord­förande sedan 2020, län­ombud sedan 1995, ­medlem sedan 1986. Kuriosa: Körsångare sedan ungdomen. 

Min relation till byggnadsvård:  

– Intresset för byggnader väcktes genom den stora rivningsvågen på 1960-talet. Jag har sedan förkovrat mig i restaureringskonst på Kungliga Konsthögskolan och har försökt hävda byggnadsvården under mitt arbetsliv i kommunal tjänst.  

 

I styrelsen för att: 

– Att delta i styrelsearbetet såg jag som en möjlighet att fördjupa mitt engagemang. Jag vill bidra med kunskaper och erfarenheter från myndighetsvärlden och hantering av plan-och bygg­lagen med min kommunala bakgrund i botten. 

Min prioriterade fråga: 

– Allmänhetens intresse är en förutsättning för att hävda de äldre byggnaderna och kunskapen om dessa. Som ordförande måste alla frågor ligga inom mitt fokus, dock i samverkan med andra aktörer utom och inom föreningen.   

Därför är Byggnadsvårdsföreningen viktig: 

– För att försvara, vårda och utveckla det byggda och gröna kulturarvet vilket kräver bred medverkan från alla berörda, i princip alla! Föreningen måste därför kunna erbjuda en plattform för förkovran och aktiviteter, såväl för hantverkare och andra yrkesverksamma som för hus­ägare och den intresserade allmänheten. 

Tips till dig som vill engagera dig! 

– Fler frivilliga behövs för att genomföra våra lokala aktiviteter och skriva i olika medier. Därifrån kan man engagera sig som länsombud och rentav ställa upp i styrelsearbetet! 

Byggnadsvård i vardagen

Niklas Turesson

Niklas Turesson, snickare, timmerman och VD, Ångermanland. År i styrelsen: Två. Kuriosa: äger två intilliggande hemman och bor i ett timmerhus från år 1900.

I styrelsen för att: 

– Det kändes som ett ärofyllt uppdrag att få representera en av de nordliga regionerna av landet.  

Min relation till byggnadsvård:

– Jag är utbildad i kulturvård vid Göteborgs universitet, men  anser att byggnadsvården även rymmer aspekter som hushållning av våra  gemensamma resurser och återbruk. Jag tillämpar byggnadsvård i min vardag och i mitt  yrke.  

Min prioriterade fråga: 

– Jag sitter för närvarande i byggdnadsvårdskommittén där vi arbetar med att tillgängliggöra kunskap om vad byggnadsvård kan vara för föreningens medlemmar. Att kunskapen om metoder och material ökar, tycker jag är viktigt. 

Därför är Byggnadsvårdsföreningen viktig: 

– Medlemmar ska kunna engagera sig i det de tycker är viktigt, det ska finnas någonstans att vända sig till med frågor som rör  byggnadsvård. Det behöver också  finnas en motpol till »slit och  släng« när det gäller vårt gemensamma kulturarv.  

Tips till dig som vill engagera dig!

– Nominera till ‘Årets byggnadsvårdare’, delta i årsmötet och anmäl rivningshotade byggnader till Gula listan. Stötta din lokala byggnadsvårdsbutik. Engagera andra i samtal om byggnadsvård och hjälp dem att hitta oss! Kom gärna med idéer som du tycker att föreningen ska engagera sig i. 

Välkomnande stämning

Robert Danielsson

Robert Danielsson, byggprojektledare samt konsult inom landsbygdsutveckling, bor i Järfälla, Örsundsbro och Långaryd. År i styrelsen: Två. Kuriosa: Älskar ameri­­k­anska bilar från 30-talet, har en Ford coupe från 1934.

I styrelsen för att: 

– Jag vill medverka till att skapa en välkomnande och inbjudande stämning kring byggnadsvården.

Min prioriterade fråga: 

– Kunskapsspridning och kompetensförsörjning. Att få fler yrkesverksamma. Att byggbranschen får samma utgångspunkter som byggnadsvården via hållbara material som skapar långsiktighet, ekonomi och hållbarhet.  

Byggnadsvårdsföreningen är viktig för att: 

– Det är den enda organisationen som renodlat vill bevara byggnader. 

Tips till dig som vill engagera dig! 

– Gå på läger, läs artiklar och våga väcka opinion. Styrelsen klarar inte att hantera hela landets konstigheter när det gäller rivningar, om- och tillbyggnader samt exploateringar. Det behövs fler som väcker publikt intresse för våra frågor.

Nationellt perspektiv

Ulrika Lindh

Ulrika Lindh, bebyggelseantikvarie, Göteborg. År i styrelsen: sex.  Kuriosa: har seglat över Atlanten två gånger 

I styrelsen för att: 

– Det är roligt att påverka byggnadsvården i ett nationellt perspektiv och få ett större nätverk.  

Min prioriterade fråga: 

– Hållbarhetsaspekten och omställningen till ett cirkulärt samhälle är viktigt för mig. Där kan resten av samhället lära mycket av byggnadsvården. Jag tycker också det är viktigt att föreningens arbete blir synligt och finns tillgängligt för medlemmarna i hela Sverige. 

Byggnadsvårdsföreningen är viktig för att: 

– Tillsammans kan vi mer!  

Tips till dig som vill engagera dig! 

– Engagera dig i lokala frågor. Var med och ta fram viktiga och intressanta temadagar. Styrelsen behöver hjälp med att få mer verksamhet runt om i landet. Vi måste få fler mötesplatser där vi träffas och gör saker tillsammans! 

Byggnadsvårdens juridik

Elin Skog

Elin Skog, Universitetsadjunkt i välfärdsrätt, jurist, Gusum. År i styrelsen: Två Kuriosa: Har seglat på Medelhavet. 

I styrelsen för att: 

– Jag ville bidra med min juridiska kunskap till arbetet i föreningen. Många viktiga förändringar kan förverkligas genom juridiken.

Min relation till byggnadsvård:

– Jag har alltid varit estetiskt intresserad av äldre byggnader, ett intresse som bara har växt med åren och utvecklats utöver det rent estetiska. 

Min prioriterade fråga: 

– Verka för att byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider skyddas, vårdas och bevaras 

Därför är Byggnadsvårdsföreningen viktig: 

– Jag tycker det är viktigt att bevara den levande historia som äldre byggnader gestaltar och det genuina hantverket.

Tips till dig som vill engagera dig!

– Bidra med artiklar till Byggnadskultur eller den allmänna debatten. Åk på byggnadsvårdsläger! Hjälp styrelsen genom att bidra med just din kunskap och för fram dina idéer för hur föreningen kan utvecklas. 

Bevarande viktigt

Malin Lernfelt, Journalist, kommunikationsstrateg, ­Göteborg. År i styrelsen: Fem. Kuriosa: Har en massa barn och djur. Dessutom skåp fulla med gammalt porslin från Göteborgs porslinsfabrik. 

I styrelsen för att: 

– Svenska Byggnadsvårdsföreningen har en enormt viktig roll i att sprida ­kunskap om kulturarv och hantverkstraditioner, såväl som att opinionsbilda för bevarande av äldre miljöer. Föreningens arbete ger insikt om vad som kan gå ­ör­lorat om vi inte värnar de av tidigare ­generationer skapade livsmiljöerna. Jag vill väldigt gärna vara en del av det.

Min relation till byggnadsvård: 

– Det går inte att blunda för att den byggda miljöns uttryck på många olika sätt utövar starkt inflytande över våra liv, både ur positiv och negativ aspekt. 

Min prioriterade fråga: 

– Jag är främst intresserad av bevarande­frågor och att opinionsbilda genom att lyfta fram positiva exempel såväl som avskräckande dito. 

Därför är Byggnadsvårdsföreningen viktig: 

– Sprida kunskap, påverka makthavare i kulturarvs- och stadsutvecklingsfrågor samt vara en mötesplats för människor som är intresserade av arkitektur, kulturhistoria och byggnadsvård. 

Tips till dig som vill engagera dig! 

Hjälp oss att opinionsbilda runt olika frågor, skriv insändare och debattartiklar, hör av dig till länsombuden och fråga om ni kan anordna något. Har du bra idéer för artiklar kan du tipsa Byggnadskulturs redaktör.

keyboard_arrow_up