fbpx

Verandas vara eller icke vara.

Frågeställare: Jerker
Vi har ett gammalt säteri på östgötaslätten som vi håller på att renovera byggnadsvårdsmässigt, just nu tjockputsas fasaden 5-7 cm av en duktig och envis finlandssvenk murare som själv slevar upp alla 70-80 ton (!!!).

Mangårdsbyggnaden är från 1600-talet, reveterades på 1800-talet. Vinden/övervåningen eldhärjades någon gång kring sekelskiftet 1900 och vi tror att det var då verandan och balkongen kom till. Fasaden är stilmässigt ganska tidlös, kanske lutande mot 1800-tal? Se bild på veranda och fasad.

Vi börjar nu fundera på verandans/balkongens vara eller icke vara.
De tre år vi har bott här så har vi tänkt att man ska behålla det hela, men vi har upptäckt att vi inte använder vare sig balkong eller veranda, utan att det mest samlas en massa prylar där. Visserligen får dörren ett bra skydd av den lite väl tilltagna verandan, men i övrigt så har den ingen funktion (för oss). Balkongplåten har i princip inget fall och det bildas pölar som regnet slår i och vatten stänker upp på fasaden samt på balkongdörren. Infogad är bild på ytterdörren (som vi tvingats flytta ut) och de vackra snickerierna som nu är lite undangömda i skuggan under verandataket. Trappa och mittendelen av bron är vackert huggen sten, ytterdelarna gjutna.

Vad tror ni om att ta bort verandan? Blir fasaden något mer ”renodlad” stilmässigt i förhållande till övriga gårdsbilden med liggtimmerflyglar som troligen är 16-1700-tal? Eller förekom verandor/balkonger av denna typ även tidigare? Blir det märkligt med de relativt få antal fönster på de 20 meter som fasaden är, samt de mindre verandafönstrens asymmetriska placering i förhållande till övriga fönster?

Svar:
Min personliga uppfattning är att huset sannolikt vinner utan veranda. Symmetrin är tydlig med det markerade mittpartiet som förstärks av frontespisen och fasaden får ljuset tillbaka.
Proffsiga arkitekter m fl ombeds kommentera!

keyboard_arrow_up