Vi ska lägga om ett tak, som inte åtgärdats sen 1962. Under teglet är det ett ventilerat tak. Entreprenören föreslår att han bibehåller den gamla lösningen och lägger ny bärläkt på 22/70 mm direkt på råsponten och så lägger han på takplåt. Jag läser på nätet att man idag alltid lägger takpapp, ströläkt och bärläkt under takplåten. Huset är från 1904 och används idag som fritidshus året om och värms då upp med vedspisar i bottenvåningen och kaminer på övervåningen. Vinden är oisolerad men har tre rum, som används året om. Ska jag lita på entreprenörens förslag och spara pengar? Är det något annat som jag bör tänka på om jag väljer att fortsätta med en ventilerad vind?

Svar:

Lertegel är bland de mest hållbara materialen. Kan ni inte lägga tillbaka teglet efter byte av underlagspapp? Det vore det mest miljövänliga alternativet. Läs även artikeln Den femte fasaden som beskriver olika takmaterial. Bär- och ströläkt ventilerar under plåten men det var ovanligt förr. Normalt är det bra att låta entreprenören arbeta som hen är van och kan lämna garantier för. Om du är osäker kan du be att få titta på refrerensobjekt eller ringa och prata med en erfaren plåttakläggare. Kolla med dina länsombud, de vet vem du kan vända dig till i ditt län.