Ventilation i tilläggsisolerad stuga och på kallvind?

Jag har en timmerstuga på 40 kvm där timret är från 1890-talet och yttertak och golv är från 2013. Stugan har ett rum och kök. Golvet är isolerat med kutterspån och väggar och tak är isolerade och panelade (ytterpanel>luftspalt>vindpapp>timmer>cellulosaplattor>osb-skivor>träpanel). Fönstren i stugan har dels englas och dels tvåglas. Stugans rum har panel upp till nock men i köket är takhöjden lägre och det finns en oisolerad kallvind som är avdelad från boytan. Kallvinden har ett golv som är isolerat och in mot rummet (golvspånskiva>cellulosaplattor>planktak), ett oisolerat yttertak (underlagstak/råspånt>takpapp>pannplåt), en öppen springa med skadedjursnät mellan timmerväggen och taket och ett litet fönster. Jag undrar hur jag ska tänka kring ventilationen på boyta och kallvinden. Jag vet inte hur väl självdraget fungerar efter att isoleringen har tillkommit i köket/rummet (där finns i dagsläget enbart ett litet ventilgaller i köksskafferiet). Och för kallvinden undrar jag om öppningen längs långsidorna på kallvinden ger nog (eller för hög) ventilation eller om jag t ex behöver täta utrymmet för att kunna installera ventiler för att på så sätt kunna kontrollera ventilationsflödet?

Svar:

Det är svårt att förutsäga hur denna konstruktion kommer att fungera över btid, det beror på många faktorer, både yttre som skuggande träd, terräng, vindförhållanden osv, och inre som hur väggar och fönster är tätade. Det låter spontant som att det skulle behövas en frånluftsventil högt upp, ut i det fria från bostaden, gärna ställbar så att ni kan anpassa efter behov. Vidare kan vindsdelen vara överventilerad om det är öppet längs hela långsidorna. Och isoleringen upp i nock gör att det inte går att inspektera bakom takisoleringen.

Men kanske kommer allt att fungera utmärkt, mät den relativa luftfuktigheten i utymmena med en enkel hygrometer under en längre period för att se om den uppnår kritiska värden. Var också uppmärksam på upplevelsen av inomhusluften, känns det kvavt, instängt eller om det bildas imma på insidan av fönstren när det inte eldas i kaminen så är det också ett tecken på att åtgärder behövs.

Läs mer i artiklarna Vindsisolering och vindsinredning och På säker grund där det finns ett diagram med gränsvärden för mögeltillväxt.