Ventilation i hus på torpargrund

Vårt hus står på torpargrund. Det ser ut som att grunden har påförts cement. Det finns bara en ventil i grunden. Under förstukvisten fanns öppning mellan stenar. Denna öppning är nu igensatt med cement. På övervåningen har väggarna isolerats med 45 mm träfiberskivor, plywood och gips ska sättas upp och målas med äggoljetempera. Vinden isoleras med 120 mm träfiber. På vinden sitter det en ventil i ena gaveln. Nu undrar jag om det behövs fler ventiler i huset med tanke på att det isolerats och därmed blivit tätare. Dessutom undrar jag om grunden blivit alltför tät och när den satts igen med cement. Grundkonstruktionen är timmer. Huset byggt 1860 och påbyggt 1905. Taket är av schingelpapp.

Svar:

Man skall inte laga något som inte är trasigt. Fuktighet i byggnader beror på många faktorer som markens beskaffenhet, läge i terrängen, träd i omgivningen, takavvattning, konstruktionens täthet, duschvanor och så vidare. Därför är behoven av ventilation väldigt individuella. Om ni inte har några fuktproblem i dagsläget men misstänker att det kan bli så är det klokt att mäta den relativa fuktigheten med en enkel hygrometer och se om risknivåer uppkommer, se diagram i artikeln På säker grund. Läs även Tilläggsisolering och fuktproblem för en mer generell beskrivning.

Pågjuten cement på traditionella torpargrunder leder inte sällan till fuktproblem och det är bra att hålla ett öga på. Cementen är tät och stel i motsats till den ursprungliga konstruktionen men om marken under huset är torr behöver det inte nödvändigtvis vara ett problem. Då kan många öppna ventiler snarare ställa till problem i och med att varm sommarluft kan komma in i större mängder och leda till kondensskador i den svala grunden. Det är annars bra att ha flera ventilationsluckor som går att stänga till eller öppna för inspektion och fuktmätning om det inte går att komma in i grunden på annat sätt.

Om huset har en öppen vind ovanför bostadsvåningen brukar det kunna bli lagom luftväxling om man har en ventil högst upp i varje gavel. Viktigast är att det inte finns otätheter så att det kan pysa upp varm och fuktig luft från bostadsvåningen och kondensera på vinden vintertid. Läs mer i artikeln Vindsisolering och vindsinredning – lyckade projekt eller osynliga skador.