fbpx

Ventilation i hus på torpargrund

Vårt 1800-talshus har låg torpargrund. Finns en ventil och en öppning mellan stenar i övrigt putsad med cement. Har nu ägt huset i ett år och börjat undersöka grunden. En golvbjälke i grunden mättr mycket hög fuktkvot 30 %, en syll hade smulat sönder men var torr. Se bild. Har nu i början på juni satt in hygrometer med två sändare som loggar fukt o temp resp daggpunkt. Initialt varierade fuktnivån o temp. Fukt mellan 75-85 % temp mellan 12-14 grader. Läste att man ska stänga igen ventiler på sommaren och öppna fram emot vintern. Stängde därför igen och därefter har fukten o temperaturen slutat variera och stigit till konstant 90 %. Är det inte sämre då att ha igenstängt? Fuktig luft som står still, utan ventilation kan väl inte vara bra? Förstår inte hur man ska tänka med ventilation i torpargrund. Dessutom undrar jag om syllen måste bytas genast eller kan vi vänta tills vi mätt fukt i ett år och ev beslutat om större ingrepp?

Svar:

Bra att du mäter luftfuktigheten, det ger bäst vägledning inför åtgärd. Se diagram nedan. 90% under sommartid innebär hög risk för mögelpåväxt.

Principen du nämner bygger på att varm sommarluft bär mycket fukt som kan kondensera i den kalla grunden. Därför är det bra att stänga till ventilerna de varmaste och fuktigaste månaderna. Men i ditt fall har fuktigheten fortsatt stiga efter igenstängning. Kanske har du stängt in fuktig luft? Cementen gör ju att grunden i övrigt är tät. Eller så har du andra fuktkällor som till exempel bristfällig takavvattning, sluttande terräng mot huset eller allmänt fuktig mark. Växtlighet inpå huset eller hög marknivå mot grundmuren kan också skapa ett fuktigare klimat vid grund.

Beträffande tågordning är det beroende av skadans omfattning, fuktigt virke kan också locka till sig skadedjur. En tillfällig åtgärd för att minska skadeutvecklingen kan vara att installera en portabel avfuktare i grunden och om det behöver vädras så bör det göras tidig morgon när luftfuktigheten är som lägst.

keyboard_arrow_up