Ventilation av fönster vid djupa fönsternischer?

Väggarna är ca 60cm tjocka och ursprungligen gick väggarna in vid fönsterna och bildade nischer som gick hela vägen ner till golvet. Vid den renovering som påbörjats har nischerna murats upp med lecablock till nivå strax under fönstren så det har bildats djupa ”blombänkar” istället. Uppvärmingen är vattenburen golvvärme. Finns det någon risk att man skapar något problem (tänker närmast på imma på insidan av fönstret) om nischen inte går hela vägen ner?

Svar:
Genom tilluft från otätheter i fönstren, kallras från rutorna och värme från en radiator under fönstret skapas normalt en luftrörelse i nischen. Tilluften är nödvändig i ett hus med självdrag och skapas genom användning av textillister (lin eller ull) eller silikonlister med glipor. Golvärme har sämre riktad effekt och det är svårt att förutsäga om det påverkar luftrörelsen i nischen på ett avgörande sätt. Det är även andra saker som påverkar – väderläge, RH och så vidare. I äldre murverkshus är det inte ovanligt att nischen under fönstret murades med halvstens tjocklek vilket är tidstypiskt men lite klent med isolering. Kanske går det att ta bort lekablocken delvis eller till och med helt och lägga på en tunn isolering i nischen? Mer tidstypiskt och lite bättre effekt på luftrörelsen. Och om det skulle visa sig att det inte räcker kan man då placera en liten diskret elradiator i nischen som man kan slå på vid de få tillfällen det behövs.