Vattenmiljöarbete ett hot mot kulturarvet?

Brunnsbacka sågkvarn är både såg, kvarn och spånhyvel. Den ligger i Hylte kommun i Halland och är byggnadsminne sedan 2003. FOTO: M. THORIN/WIKIMEDIA

Är en bra vattenmiljö och tillräcklig vattenkraft möjlig att kombinera med ett tillgängligt kulturarv? Vattendirektivets krav krockar ofta med kulturvårdens intressen, där många miljöer vårdas, används och tillgängliggörs av ideella krafter. Michael Lehorst beskriver vad vattendirektivet är och hur planerna ser ut inför framtiden.

Detta innehåll är begränsat till inloggade användare. Logga in för att ta del av innehållet.
Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!