fbpx

Västerbottens museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer.

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information.

Hemsida
Museets hemsida

Vi finns på
Adress: Box 3183
Post nr: 903 04
Ort: Umeå
Västerbotten

Kontakt
Ulrika Grubbström
Tele: 0703 95 52 72
ulrica.grubbstrom@vbm.se

keyboard_arrow_up