Väse Station

Län:Värmland
Ort: Väse
Datum: 07-12-2016

Update 10 april 2017:
Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads Kommun avråder från att bevilja rivning av Väse Station. Stadsbyggnadsnämnden fattar slutligt beslut den 12 april. I tjensteskrivelsen läser vi bl a;
“Utbyggnad av projektet Tåg i tid går enligt stadsbyggnadsförvaltningens bedömning i nuläget att förena med bevarandet av stationshuset. Intressen av att bevara byggnaden utifrån byggnadens symbolik och byggnadens bevarandevärde väger tyngre än fastighetsägarens intresse av att riva byggnaden. Ansökan om rivningslov för stationshus föreslås avslås med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden och dess symbolik för stationssamhället Väse.”

Väse Station från 1869 har länge varit hotad av rivning. Trafikverkets argumentation brister dock betänkligt och därför har vi idag den 7 dec 2016 valt att notera Väse Station på Svenska Byggnadsvårdsföreningens Gula lista. / PS

Externa länkar
Tjänsteskrivelse Stadsbyggnadsförvaltningen Karlstads Kommun 27 mars 2017
Planer på dubbelspår vid Väse avbryts | VF 7 feb 2017
Väse stationshus närmare räddningen | VF 25 juni 2015
Striden om Väse stationshus har börjat | P4 Värmland 6 maj 2015
Nu ska flaskhalsarna på järnvägen bort | SVT 17 sep 2014
Nej till rivning av Väse Stationshus | Skattkärr Väse Tidning 29 juni 2011
Facebook Rädda Väses gamla järnvägsstation

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler