fbpx

Län:Värmland
Ort: Väse
Datum: 07-12-2016

Update 10 april 2017:
Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads Kommun avråder från att bevilja rivning av Väse Station. Stadsbyggnadsnämnden fattar slutligt beslut den 12 april. I tjensteskrivelsen läser vi bl a;
”Utbyggnad av projektet Tåg i tid går enligt stadsbyggnadsförvaltningens bedömning i nuläget att förena med bevarandet av stationshuset. Intressen av att bevara byggnaden utifrån byggnadens symbolik och byggnadens bevarandevärde väger tyngre än fastighetsägarens intresse av att riva byggnaden. Ansökan om rivningslov för stationshus föreslås avslås med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden och dess symbolik för stationssamhället Väse.”

Väse Station från 1869 har länge varit hotad av rivning. Trafikverkets argumentation brister dock betänkligt och därför har vi idag den 7 dec 2016 valt att notera Väse Station på Svenska Byggnadsvårdsföreningens Gula lista. / PS

Externa länkar
Tjänsteskrivelse Stadsbyggnadsförvaltningen Karlstads Kommun 27 mars 2017
Planer på dubbelspår vid Väse avbryts | VF 7 feb 2017
Väse stationshus närmare räddningen | VF 25 juni 2015
Striden om Väse stationshus har börjat | P4 Värmland 6 maj 2015
Nu ska flaskhalsarna på järnvägen bort | SVT 17 sep 2014
Nej till rivning av Väse Stationshus | Skattkärr Väse Tidning 29 juni 2011
Facebook Rädda Väses gamla järnvägsstation

keyboard_arrow_up