Vårstavi, Poul Bjerres hem

Län: Stockholm
Ort: Vårsta, Botkyrka kommun

Ägaren Stiftelsen Vårstavi vill sälja fastigheten och avyttra konst- och föremålssamlingen trots protester från bland annat Poul Bjerre-sällskapet och allmänheten. Byggnaden har inget formellt skydd, den ingick i Botkyrka kommuns kulturmiljöprogram från 1988 men inte i den uppdaterade versionen från 2014. Stockholms länsmuseum skriver i sin antikvariska utredning att anläggningen har mycket höga kulturvärden. Värdena ligger bland annat i den unika konstsamlingen och de höga museala och personhistoriska värdena. På föreningens hemsida finns mer information.

Foto: Waltraut Neuschutz, Mörkö