fbpx

Varför blir man byggnadsvårdare?

Konsten att bygga hus har utvecklats under många sekler. Kunskaper från många generationer har samlats och resulterat i kloka hus. Idag representerar dessa hus viktiga kunskaper när vi bygger framtidens samhälle. Här är några egenskaper i de traditionella husen som vi gärna lyfter fram:

Sunda

Beprövade och hållbara material utan hälsofarliga egenskaper. Här finns inga limmer, plaster och mjukgörare med kända, och ännu okända hälsoeffekter– alla material har ett känt åldrande.
Man säger att husen kan andas och det betyder egentligen att de inte motverkar naturkrafterna med täta material som inte klarar luft- och fuktvandring.
Uppvärmning med en eldstad ger ett sunt inomhusklimat genom självdrag och skorstenen fungerar som värmemagasin och bidrar till uttorkning av fuktiga vindar.

Vackra

Människor mår bra i vackra miljöer med byggnader i mänsklig skala. Det är därför många av oss besöker dem som turister på vår lediga tid och det är därför de som har möjlighet väljer att bo i dem.

Klimatsmarta

Det traditionella huset är byggt med lokala material och arbetskraft från orten. Materialen är hållbara och behöver sällan bytas ut. Inga onödiga och tunga transporter med andra ord. Och framför allt är de redan byggda, så länge de sköts om kommer de att förbruka mycket lite av jordens resurser.
Det traditionella huset är uppvärmt med ved från platsen. Numera kallas det biobränsle. Det tillför ingen ny koldioxid till atmosfären.

Energisnåla

Förr var uppvärmning en lyx och av de gamla husen kan vi lära att leva energisnålt, – dörrar mellan rummen gör att alla rum som sovrum och verandor inte behöver värmas, – husen är inte större än nödvändigt, – fönster får stora ljusinsläpp genom reflekterande snickeriprofiler, och där det finns fönsternischer är dessa vinklade som trattar för ljuset.
Traditionella hus är enkla att energieffektivisera med sunda material.

Underhållsvänliga

Traditionella hus är byggda med material som är enkla att laga och vårda.
Ett traditionellt hus är lågteknologiskt. Det innebär att det fungerar även när det är strömavbrott. Och att det inte krävs tekniska kunskaper av husägaren för att sköta uppvärmnings- och ventilationssystem.

Samhällsekonomiska

Traditionella hus byggs med material från närområdet och underhålls med lokal arbetskraft. Det ger skatteintäkter och arbetstillfällen alla landsändar.
Underhåll och renovering ger fler arbetstillfällen än utbyte av byggnadsdelar och ombyggnader.
Ett småskaligt näringsliv innebär riskspridning i dåliga tider.

Värdefulla

Med dagens byggsystem har vi inte längre råd att bygga hus med den höga kvalitet i material och utformning som de traditionella husen har. I den meningen är de värdefulla på samma sätt som med konstföremål som inte heller kan ersättas.
Väl underhållna och vackra hus har ett jämförelsevis högre ekonomiskt värde och där hela områden är välbevarade ökar värdet ytterligare.
Det ekonomiska värdet av den energi som investeras när huset uppfördes i byggnadsmaterial och arbetskraft finns kvar så länge huset står.

Stadsmiljövänliga

Städernas äldre hus har en människovänlig skala, många visuella kontaktytor och skapar en levande stadsmiljö med kontor, bostäder och affärer. Lägenheter i dessa områden är de mest efterfrågade.

Kulturell identitet

Människor identifierar sig och definierar sig med den omvärld som de växer upp och lever i. En trygg och vacker omvärld ger bättre förutsättningar för människan att blomma.

”1339741d-b481-4c28-a86a-2ccdbfcfcafa”
width”: 307,height”: 230
d857d939-47e9-4303-8f37-93b0cecace54″

keyboard_arrow_up