fbpx

Värde som varar

Rivningsvågen på 1960- och 70-talen utlöste en opinionsstorm. De som stod på barrikaderna då sitter vid skrivborden idag. Har deras brandtal då blivit praxis idag?Innehållet i detta nummer visar tyvärr att det fortfarande sker rivningar och förvanskningar av skyddad bebyggelse, liksom av andra byggnader som man kan tycka vara självklara objekt för bevarande. Lagar och skyddsbestämmelser ger i praktiken inte det skydd som var avsikten. Några anledningar till varför regelverket inte följs kan vi läsa om i detta nummer.

Tydligt är att utgångspunkten i varje projekt är viljan hos exploatören. Och den viljan är normalt baserad på ett vinstintresse – värdet av framtida intäkter. Det kan bli ett väldigt starkt förändringstryck i tillväxtregioner under högkonjunktur och den krassa ekonomin vinner ofta över känslan av historia, kvalitet och estetik. Hur ska man då stärka de “mjuka” argumenten? En användbar metod är att även värdera byggnadens bevarade energi. Det kan låta luddigt men blir tydligare om man tänker sig att någon en gång i tiden burit upp tegelstenarna i husen och spikat fast bjälkarna. Så länge de finns kvar på sin plats så är värdet i form av den investerade energin kvar. En sådan värdering lyfter fram hur byggnadsvård samverkar med andra viktiga argument som resurshushållning och hållbar utveckling. Om man faller till föga för de förslag som ger den största ekonomiska vinsten får vi på sikt en tråkig stad. Fullbyggda sju-våningskvarter med gallerior och lokaler för de stora shoppingkedjorna i markplan är ju inte så roligt i längden. Det vet vi genom folkopinioner och attitydundersökningar. Den äldre, bevarade och variationsrika bebyggelsen borgar för en arkitektonisk mångfald och rik bebyggelsemiljö. Och hur mycket är inte det värt för en stad? Svenska byggnadsvårdsföreningen vill med detta nummer av Byggnadskultur aktualisera frågan om hur vi tillsammans kan skapa opinion och hålla debatten igång. I våras bad vi bland annat våra länsombud att skicka in exempel på hotade miljöer. Artiklarna i det här numret bygger på det material som skickades in. Vi återkommer, för det finns mer! Tack för ert engagemang! Samtidigt har vi gjort om vår webbplats www.byggnadsvard.se från grunden. Där presenterar vi bland mycket annat en lista på hotade byggnader. Känner du till något hus som du oroar dig för? Skicka in en bild och en text till ditt länsombud så publiceras det i listan på vår webbplats. Den listan kommer att bli ett viktigt instrument för opinionsbildning där alla får möjlighet att följa utvecklingen.

Stephan Fickler

Verksamhetsledare på Svenska byggnadsvårdsföreningen

stephan.fickler@byggnadsvard.se

3/2008