En perfekt planerad plantering för vårprakt i kulturmiljöer: ett tak av blommande körsbär, under i rabatten perennerna bergenia (populär stenpartiväxt i Sverige på 1800-talet), löjtnantshjärta (introducerades i Europa under tidigt 1800-tal), jordviva samt lökväxterna pärlhyacint (införd i Sverige på 1700-talet, populär på 1800-talet) och tulpan (Tulipa har varit omnämnd i odling i Sverige sedan 1600-talet, här dock en modernare hybrid). Planera för att få så lite öppen jord som möjlig mellan växterna tidigt på säsongen för att minska ogrästrycket. Foto: Ann-Catrin Thor 2009

Våren är de snabba förändringarnas tid i trädgården. Från att vara brun och lite skräpig med några få tidiga lökväxter förvandlas den på bara en månad till ett blommande hav. Ja, det är nu på våren och försommaren vi helst vill förändra och förbättra i trädgården!

Våren är en trevlig tid för trädgårdsarbete och plantering av nya växter. Att dela och ansa, beskära och dona är njutning för en trädgårdssjäl. Men redan under vintern bör man planera och sätta upp mål för utvecklingen av utemiljön kring kulturbyggnader. Innan man går till plantskolan ska inköpslistan vara noggrant genomtänkt för att t ex inte generera framtida skötseltid som inte finns. Växterna ska trivas i växtzonen, med jorden och ljusinstrålningen på platsen.

Grönsakslandets vedermödor

Förr gällde det för alla hushåll, slott som koja, att direkt börja med vårarbetena i grönsaksland och andra producerande odlingsytor så fort jorden rett sig. Det samma gäller idag om odlingen ska lyckas, bra förberedelse för sådd och utsättning av förkultiverade småplantor behövs för god skörd.

Kontinuerlig jordförbättring med kompost, stallgödsel eller barkmull gynnar de växter som ska odlas och ger mat till mikroorganismerna i jorden. även t ex hönsgödsel passar bra i vårens grönsaksland. Gräv om och mylla ner jordförbättringen och gödslet i det översta jordlagret. Frågan är om moderna hjälpmedel ska och kan användas? Har man ett skötselintensivt grönsaksland är det bra att kunna använda moderna genvägar.

Fiberduken snabbar på groningen och skyddar mot skadegörare, med den kan många arbetstimmar sparas. Men nästa fråga är hur den passar in i odlingsmiljön. Ett vitt sjok som täcker odlingen större delen av försommaren, och även senare, är det vackert?

Att odla grönsaker kräver mycket arbete som får vägas mot den upplevelse och livskvalitet det ger för besökare och boende i äldre kulturmiljöer.

Något mer passande än grönsaksland finns inte i den äldre trädgårdsmiljön. Att ha ett grönsaksland genererar mycket arbete under växtsäsongen i form av ogräsbekämpning, luckring, vattning och bekämpning av skadegörare. Foto: Ann-Catrin Thor 2009

Ogräsens tid

Det är på våren och försommaren det lönar sig mest att lägga tid på ogräsrensning. Flitigt plockande av fröogräs som nyss grott, och att snabbt gräva upp rotogräs, som kirskål och knölklocka, har man igen till kommande delar av odlingssäsongen. Att täcka gångar i odlingen med modern geotextil hindrar ogräsuppväxt och kan lätt kamoufleras med jord eller halm. Vertikala avspärrningar ner till 20–30 cm förhindrar att rotogräs, som sprider sig med vertikala rotutlöpare, tränger sig in i den välansade odlingen.

Drivning

Drivning av rabarber och skötsel av sparrisbäddar är angenäma sysslor i trädgården. För blek, vit sparris krävs flitig kupning av jorden på våren. För att driva mjälla och tidiga rabarberstjälkar till kompott och kräm passar den stora glasklockan som placeras över plantan perfekt. Den trädgård som låter sig inspireras av den viktorianska eran är arbetsintensiv – men en fröjd för ögat.

Örtträdgård

Örtagården passar in överallt. Nu för tiden är den vanligen fokuserad på kryddörterna. På torra och solbelysta platser där inte mycket annat klarar sig kan det vara en idé att anlägga en rabatt i gammal stil. Bra och lättskötta växter att plantera är malört, åbrodd, libbsticka, timjan, salvia, fransk dragon och kanske en infattande häck av gamander eller den mer vanliga lavendeln. Örtträdgården är lätt att anlägga om det inte finns för många rotogräs initialt. Kryddörter är historiskt rätt, torktåliga, ger glädje åt matlagningsroade människor och gynnar insekterna i trädgården.

Rosor

Ett annat vårarbete är att klippa rosorna. Buskrosorna är relativt skötselextensiva på våren, de döda grenarna tas bort. Däremot kräver rabattrosorna mer arbete – de blir vackrast om de klipps ner rejält i samband med att björken har musöron.

Lästips

  • Byggnadskultur nr 2/2008 sid 35 – 38 . Här finns många bra litteraturtips om trädgård
  • Tidningen Hemträdgården, som utges av Riksförbundet Svensk Trädgård. www.tradgard.org

Ann-Catrin Thor, trädgårdsdesigner, lärare och rådgivare på Riksförbundet Svensk Trädgård

1/2009