fbpx

Vår vän tiden – om restaureringskonst

Byggnadsminnet Göteborgs Rådhus. En arkitekttävling om en tillbyggnad utlystes 1912, och Gunnar Asplund vann. Efter otaliga bearbetningar, godkändes ritningarna och byggnaden upp-fördes 1935-37. Tillbyggnaden räknas som ett av Asplunds främsta verk och är internatio-nellt känd. Här samsas två helt olika epoker på ett sätt som är genomfört med stor skicklighet och mycket omsorg. FOTO: SVEN OLOF AHLBERG

Restaurering är en utmaning för arkitekten på flera sätt. Både yrkesroll och pedagogisk förmåga ställs på sin spets för den som ska ändra ett befintligt monument. Synen på hur man bör restaurera, har varierat genom historien. Torun Hammar tar oss med på en exposé genom olika tiders ideologier.

Detta innehåll är begränsat till inloggade användare. Logga in för att ta del av innehållet.
Meny