fbpx

Vallonbruken – kulturhistoriska titthål

Ur järnbruken föddes vårt välstånd. Bruksmiljöerna finns delvis kvar, även om järnframställningen har upphört för länge sedan. Här bor människor som hittat andra utkomster och nu förvaltar sitt arv – det svenska brukssamhället, som blivit en viktig kulturbärare.

Herrgården i Österbybruk uppfördes 1760-70 efter ritningar av Jean Eric Rehn. Fotograf/Illustratör: Ulf Lindahl

»Jag vågar säga, att min kära mor ingenting sett i Sverige, om Hon inte sett Lövsta«, skrev kronprins Gustav, blivande Gustav III, till drottning Lovisa Ulrika. Och geografen Eric Tuneld beskrev 1740 det uppländska järnbruket Lövsta som det största »undret« i den uppländska bruksbygden »övermåttan vackert och har ej sin like i hela riket«.

Än i dag är det tätt mellan »undren« i det norduppländska landskapet – det är tryfferat med drygt trettio vallonbruk i skiftande storlekar och skick, och inte hjälper det att gå utanför riket för att hitta något liknande; ingenstans har järnbruken varit så tydligt avskilda från bondbyarna och med en så karakteristisk arkitektur.

Föreningen Vallonbruk i Uppland

Hösten 1995 påbörjades ett projekt med ambitionen att förvalta detta arv och hålla bruksmiljöerna vid liv och tillgängliga för besökare. Projektet ombildades 1997 till Föreningen Vallonbruk i Uppland och Ann-Charlotte Ljungholm tillträdde som direktör. Hon är länken mellan bruken, fem kommuner, näringsliv, två landsting, Länsstyrelserna i Uppsala och Stockholm och de privatpersoner som är medlemmar.

Föreningen vill bidra till att bevara, beskriva, levandegöra och marknadsföra bruken.

Över 200 000 besökte bruken under sommarmånaderna 1999, då är inte stora evenemang och konferenser räknade. Verksamheten har uppmärksammats såväl i Sverige som utomlands och fått flera utmärkelser. Som ett av femton landsbygdsprojekt i Europa inbjöds föreningen av EU-kommissionen till ett seminarium och Ann-Charlotte Ljungholm presenterade arbetet med att locka turister till de uppländska bruken.

Ett led i marknadsföringen av bruken är utbildningen av guider med täta uppföljningsseminarier. Guiderna har också erbjudits »bruksanpassad« undervisning i engelska och tyska.

Bruken har ett gemensamt bokningskontor i det gamla gruvkontoret i Dannemora där man bland annat skräddarsyr gruppresor och konferenser till området.

Föreningen ger ut broschyrer om brukens aktiviteter, en folder som riktar sig till bussbolag och researrangörer, och en som berättar var bland bruken man kan gå på julmarknad och äta julbord. Man ger ut kartor över sevärdheter,med cykelleder markerade. Det finns även specifika cykelpaket.

De olika bruken presenteras på en hemsida – www.grufkontoret.se/vallonbruk – och där finns en litteraturguide sammanställd av Uppsala länsbibliotek.

Utbildning för kvalitet

Vallonbruk i Uppland deltar nu i ett nytt EU-projekt, Host Incoming Tourists, inom programmet Leonardo, där även Italien och Tyskland deltar. Målet är att utbilda vuxna så att de på ett bra sätt skall kunna ta emot turister – framför allt levandegöra besöksmålet för dem!

Vad är det då som motiverar ett sådant engagemang? Jo, det är viljan att visa hur bruken fungerade – dessa märkliga självhushållande ministäder på den svenska landsbygden.

Charlotte Brusewitz

Frilansredaktör och guide bland vallonbruken i Uppland.

3/2000

keyboard_arrow_up