Valet 2, Olofsgatan 6

Län: Skåne
Ort: Malmö

Enfamiljshus i stadsdelen Gamla Sofielund i Malmös södra innerstad. Sofielund är ett välbevarat område där fåtal hus har rivits eller byggts om. Fastighetsägaren har ansökt om rivning, men byggnadsnämnden och länsstyrelsen har avslagit begäran flera gånger med motiveringen att byggnaden har kulturhistoriska, historiska och miljömässiga värden.