fbpx

Val av isolering

Frågeställare: KD
Vi ska byta fasad på vårt hus från 1925 och tänkte i samband med det passa på att tilläggsisolera huset. Ursprungligen var fasaden i trä, men ersattes på 60-talet med spiktegel. Tanken är nu att vi skall plocka ner teglet och sätta en ny fasad i trä. Frågan är vilken typ av isolering vi skall välja och hur tjock den bör vara? Vi har fjärrvärme och stommen i huset är (enl byggnadsbeskrivn från 1925) 3″ liggande plank på vilken det sitter en impregnerad förhydningspapp. Vinden är än så länge oisolerad, men den avser vi att isolera på sikt.

Svar:
Tilläggsisolering av väggar brukar vara det sista man som byggnadsvårdare rekommenderar eftersom det ofta förvanskar fasaden och är en av de åtgärder som genom den höga kostnaden tar längst tid att räkna hem. Men om fasaden redan är förvanskad och behöver åtgärdas kan det vara en bra åtgärd.
Studera, fotografera och mät upp eventuella detaljer på den underliggande originalfasaden så att ni kan göra en rekonstruktion som passar huset.
Välj ett isoleringsmaterial som har samma hygroskopiska egenskaper som huset i övrigt, antagligen cellulosaull med den beskrivning som ni givit. Tjockleken bör vara 10 cm för att ge effekt. Tänk på att fönster och husgrund bör flyttas ut i fasadlivet för att det inte skall bli fult.

keyboard_arrow_up