fbpx

Vad göra med torpargrund i hus från 1907

Vi har fått ett hus byggt 1907+ gård i gåva av mina föräldrar i Skåne. Jag är 5 e generationen. Jag har varit nere och tittat på grunden och det ser ganska illa ut se bilder. Fukten i trät ligger på upp till ca 18% i vissa rum. Huset har ytterväggar av putsad tegel och innerväggar av lersten alla ytter och innerväggar står på stengrund (varje rum har ett eget utrymme i grunden som går att komma åt, 6 st. rum) Höjden i grunden ligger på ca 0,8-1,2 m. I 4 rum har mina föräldrar isolerat med mineralull direkt mot golvet utan fuktspärr och i 2 rum finns blindbotten med någon slags kolstybb emellan. Vi vill ha golvvärme och tänker lägga glespanel och golvvärmeplåtar ovanpå befintligt golv med furugolv överst. Nu till frågan.

Utöver de 6 rummen finns det ett rum som inte kan inspekteras så här tänker jag riva upp golvet och isolera om, hur i så fall? Hur på lättast sätt isolera krypgrunden ? (utan att riva upp golven. Eller behöver vi det?) Har fått råd om att isolera med perlite men det blir dyrt ca 50-60 tusen. och hur tjockt? Det går även isolera med cellulosafiber men hur tjockt? Skall vi isolera marken också. Men det blir ju många köldbryggor med alla grundsten väggar. och hur göra ? Har funderat mycket på detta så jag är tacksam över råd!

Svar:

Felaktiga konstruktioner i grunden kan få stora konsekvenser med fukt, mögel, röta och dålig lukt som följd. Därför är det viktigt att vara säker på orsaken till fukten. Markfukt/dagvatteninträngning? Läckage? Felaktig ventilation? Felaktiga material i befintlig isolering? I artikeln På säker grund beskrivs krypgrundsproblematik och möjliga åtgärder. En alltför effektiv isolering i blindbotten minskar till exempel spillvärme till grunden och därmed sämre uttorkning. I vissa fall kan därför en måttlig isolering i blindbotten kombineras med markisolering. Tänk på att övervaka klimatet efter åtgärd med en hygrometer minst ett år så att man kan se om åtgärden gav önskad effekt.

Byggåret 1907 är väldigt vanligt på grund av att kommunernas registreringar skedde runt den perioden. Det innebär att många äldre hus fick samma byggår. Om du vill få säkrare datering kan du kontakta ditt länsombud som vet vart i din region du kan vända dig till. Till exempel kan man se om byggnaden finns på äldre lantmäterikartor.

Beträffande isoleringsmaterial rekommenderas Energiboken där bland annat alla isoleringsmaterial och deras egenskaper finns beskrivna.