fbpx

Vad är det för skillnad mellan rödfärg och falukorv?

Nej, det här är inte en crazygåta av den sort som gick som en löpeld över sjuttiotalets skolgårdar. Det är faktiskt en fråga som just nu prövas av marknadsdomstolen – om än i något mindre tillspetsad form. I väntan på domen publicerar vi vårt eget svar längst ner på sidan, men låt oss först titta litet närmare på ärendet.

I maj förra året ansökte Stora Kopparbergs Bergslags AB om stämning av Alcro-Beckers AB. Orsaken var Alcro-Beckers marknadsföring av en röd alkyd/linoljeemulsionsfärg under namnet Nya rödfärg special. Huvudfrågan i målet gäller vad man kan sälja under beteckningen rödfärg; om det räcker med att färgen är röd eller om man kan kräva att den skall ha några andra väsentliga egenskaper utöver själva kulören.
Det verkar som om parterna i målet är överens om att de som köper rödfärg i dag gör det därför att de söker en produkt som har vissa, specifika egenskaper. Meningsskiljaktigheterna gäller vilka egenskaper det rör sig om. Alcro-Beckers tycker att det kan räcka med att färgen har järnoxidröd kulör och en matt yta. Om marknadsdomstolen godtar deras definition innebär det att en alkyd-emulsionsfärg med sådana egenskaper kan och får marknadsföras som rödfärg. Stora tror i stället att en majoritet av köparna väljer rödfärg för att de vill ha något mer, nämligen de många andra egenskaper som en traditionell slamfärg kan erbjuda. Det tror vi också.

En röd slamfärg är inte bara röd. Den skiftar med väder och solljus och åldras dessutom på ett oefterhärmligt sätt. Som konstprofessorn Axel Romdahl beskrev det:
»Rödfärgen…blir liksom ett gott rödvin ädlare med åren. Den kan -visserligen liksom rödvinet bli för gammal – men till och med då, in i det sista, är den fin och förnäm.«

Han slog dessutom fast – redan 1932 – att detta gällde den gamla hederliga falu rödfärg, icke de nya s.k. patentfärgerna. Trots det skall vi för en stund bortse från de estetiska finesserna och i stället koncentrera oss på rödfärgens tekniska egenskaper. Slamfärgen har en rad fördelar i förhållande till de flesta andra färgtyper. Den är ytterst genomsläpplig. Den är också oöverträffat lätt att underhålla eftersom den inte kräver skrapning av tidigare färgskikt före ommålning, bara renborstning. Den ställer inte heller några krav på förbehandling av underlaget, som dock måste vara sugande. Det går alltså inte att måla med slamfärg på en yta som tidigare har varit målad med en filmbildande färgtyp.
Det är det sista som oroar mest när det gäller Alcro-Beckers marknadsföring av emulsionsfärg under benämningen rödfärg. Den fastighetsägare som målar sitt hus med Alcro-Beckers Nya rödfärg special utan att ta reda på vad den innehåller eller fundera ordentligt över konsekvenserna har sedan ingen möjlighet att ångra sig. Han kan inte längre gå tillbaka till den slamfärg som huset kanske varit målat med i århundraden. Den röda slamfärgens utseende, karakteristiska åldrande eller underhållsegenskaper kan han inte få tillbaka. På det sättet utgör Alcro-Beckers färg ett hot mot det svenska rödfärgslandskapet.

Förhandlingarna i marknadsdomstolen fortsätter under sommaren. Utslaget blir betydelsefullt för vårt lands kanske främsta nationalsymbol, den röda stugan. I väntan på det får läsarna själva fundera över frågan om rödfärgen och falukorven.
För oss är svaret självklart: ingen skillnad alls. Båda är produkter vars egenskaper konsumenten av tradition har rätt att ha vissa, specifika förväntningar på, vare sig det nu råkar gälla kötthalt eller övermålningsegenskaper. Inte i någotdera fallet skall man behöva riskera att hitta någonting helt annat när man väl öppnar förpackningen. Köper man rödfärg skall man vara säker på att få en traditionell slamfärg i handen. Så har begreppet rödfärg använts i århundraden, åtminstone när man talar om färdigberedd färg.
Solklart, kan man tycka. Själva föredrar vi att slå fast en betydligt viktigare skillnad, nämligen den mellan rödfärg och röd färg.

Ingela Broström

2/2001

keyboard_arrow_up