Västra Götaland

Länsombud

Linda Svenson

Länsombud

Peter Jarbring

Byggnadsantikvarie

Sven Sillén

Fönster-, dörr- & möbelhantverkare

Byggnadsvårdsbutiker

Anna Britas Kultur & Byggnadsvård

Hållbart byggande och sunda hus

10% på hela sortimentet i butiken - exklusive webbutiken - med undantag för isolering

Bevara Byggnadsvårdsbutik

Bevara byggnadsvårdsbutik.

Byggfabriken - Göteborg

Hos oss hittar du nytillverkade originaldetaljer för tidstypisk renovering.

10 % på lagerförda varor.

Claessons trätjära AB

Här finner du byggnadsmaterial till nya och gamla hus och skepp.

10% på butikssortimentet

Fönsterantiken Byggnadsvård

Specialisten på glasverandor, pardörrar, spegeldörrar och spröjs

10% på begagnat lager

Gyllenhaks Byggnadsvard

Byggnadsvårdsbutik 2 mil från Mariestad

10% på penslar inklusive Gnestapenseln.

Hus till hus

Nyrenoverade spisar och kaminer, egen spisverkstad

10% på begagnat, gäller dock inte renoverade spisar och kaminer

Husögat AB

Tar hand om husens ögon

10% på hela sortimentet.

Scandinavian WindowCraft

Jobbar med, håller kurser och säljer verktyg, inom fönsterarbete.

25% på alla penslar

Slöjd & Byggnadsvård

Floda, Göteborg. F d Byggnadsvård Nääs.

10% på butikssortimentet.

Speedheater

Effektiv och säker metod för färgborttagning

10%

Svea Tradition

Här hittar ni produkter för ert hus eller båt.

5% på hela sortimentet

Gula listan

Hotad

Arbetarbebyggelse, Lindholmen

Den unika och riksintressanta arbetarstadsdelen på Lindolmen hotas av förvanskning sedan planer på att bygga ett stort femvåningskomplex med...

Rivet

Aspö Gård

Rivningshot. Den anrika huvudbyggnaden på Aspö Gård skall nu rivas för att ge plats för nya bostäder. Skövdebostäder, som äger Aspö...

Rivet

B-huset Huvudnässkolan

Rivningshot. Huvudnässkolan uppfördes 1963 efter ritningar av arkitekt Åke Wahlberg och är ett tidigt exempel på användning av s k...
Räddad

Bangatan 10

Uppdatering aug 2016: Husets ägare ville för några år sedan riva huset men fick avslag från kommunen med hänvisning till...

Hotad

Bangatan 12, 14 och 20

Förfall. På Bangatan i Göteborg, Majorna, hotas flera äldre trähus av förfall. Hela området är upptaget i Göteborgs bevarandeprogram där...
Räddad

Banvaktstuga i Hultafors

Uppdatering: Rivningen är avvärjd och en förenings som ska sköta om stuga har bildats. Härliga nyheter. /PS

Banverket fortsätter...

Räddad

Billdals herrgård

Förfall. James Dicksons monumentala sommarhus i Billdal förfaller. Herrgården ägs av Göteborgs kommun som sedan de exproprierade fastigheten...
Räddad

Brobacken, Röda huset

Rivningshotat. Den 16:e september 2008 skrev Lerums Kommun, JM AB och Mölnlycke Fastighets AB under en avsiktsförklaring om att utveckla Lerums...
Förvanskad

Centralposthuset

Hot om ovarsam om- och tillbyggnad. Centralposthuset uppfördes 1919-1925 och är sedan 1995 skyddat som byggnadsminne. Trots det planeras en...
Hotad

F d Västgötabanans station

Rivningshot. Fd Västgötabanans station i Göteborg, uppförd 1931 efter ritningar av arkitekt E Torulf, hotas av rivning. Bakgrunden är att dels...
Hotad

Fd smedja och båtbyggeri på 3:e Långgatan

Göteborg, f d smedja och båtbyggeri på 3:e Långgatan. Oviss framtid, saknar skydd i detaljplan. Byggnaderna ligger i kv Barken. På 1870-talet...
Rivet

Folkets park

Rivningshot. Uddevalla Folkets park har stått utan underhåll under lång tid, och nu närmar sig slutet för parken och dess byggnader. I arbetet...
Hotad

Frälsningsarmens byggnader i Haga, Göteborg

Förfall. Frälsningsarmens byggnader i Haga, Göteborg, förfaller i allt snabbare takt och Frälsningsarmen har inte råd att rusta upp....

Rivet

Funkishus på Friggagatan

Funkishusen från 1930-talet var upptagna i bevarandeprogrammet, rivningen överklagades till miljödepartementet som i slutet av oktober avvisade...
Räddad

Gamla folkskolan i Hunnebostrand (Kaprifolskolan)

Hunnebostrands gamla folkskola, även kallad Kaprifolskolan och i folkmun kallad "storskoorn" är en av ortens allra ståtligaste och mest...

Räddad

Gamla hovrätten i Göteborg

I ett kontroversiellt förslag föreslås Gamla hovrätten (nuvarande Arkeologen) vid Näckrosdammen att rivas för att lämna plats åt det...

Räddad

Gamla portvaktsstugan (sjukhusmuséet) i Lidköping

Den gamla portvaktsstugan till Lidköpings sjukhus uppfördes 1880, 14 år efter det ursprungliga sjukhusets uppförande, i samband med att...

Räddad

Gamla stallarna vid Stora Torp

Uppdatering dec 2016: Stora Torp och dess ekonomibyggnader längs promandvägen till Stora Delsön har varit ett populärt besöksmål alltsedan...

Rivet

Gasklockan i Gullbergsvass

Återigen hotas Gasklockan i Gullbergsvass, Göteborg, av rivning sedan förvaltaren Göteborgs Energi sökt rivningslov för byggnaden. År...

Räddad

Gula Villan (Emaus)

Rivningshot. Gula Villan på Emaus, Uddevalla, har sedan en tid tillbaka varit rivningshotad – men nu börjar det skönjas en ljusning. Den...
Räddad
Gälleudde. Foto SB, Svenska Fyrsällskapet

Gälleudde. Foto SB, Svenska Fyrsällskapet

Gälleudde fyr

Den gamla fyren är från 1905 och Sjöfartsverket har velat riva och ersätta den med en ny högre fackverksmast. Byggnadsnämnden i...

Räddad

Götaverkens kranar

Göteborg riskerar att förlora viktiga markörer i stadsbilden då kranarna på Norra älvstranden nu ligger ute till försäljning. Kranarna...

Hotad

Göteborgs universitetsbibliotek

Den äldre delen av biblioteket som uppfördes under 1950-talet efter ritningar av Ärland Noreen är rivningshotad i ett nytt planförslag....

Hotad

Handelshögskolan, Göteborg

Rivningshot. I spåren av Västlänken, tågtunnel under Göteborg, hotas stora delar av Carl Nyréns Handelshögskola från 1951 av rivning....

Hotad

Johannebergs landeri

Hot om förvanskning/rivning. Johannebergs landeri, vid Korsvägen i Göteborg, hotas av förvanskning/rivning i samband med planerna för...

Hotad

Kungsparken/Nya Allén/Haga Kyrkoplan

Hot om förvanskning. De mycket kulturhistoriskt värdefulla och känsliga stadsrummen och parkmiljöerna kring Haga Kyrkoplan, Kungsparken och Nya...
Rivet

Kuskbostaden till f.d. Onsjö säteri

Rivningsbeslut är fattat för F.d. kuskbostaden till Onsjö säteri, Vänersborg. Byggnaden består av ett mindre 1800-tals trähus som...

Hotad

Kvarteren Uranus och Vulcanus

Ny detaljplan vill möjliggöra bostäder, parkeringshus och butiker inom riksinstresseområde i centrala Lidköping. Utmed Esplanaden ligger 4...

Räddad

Landshövdingehus i Gårda

Kvarteren Eken och Cedern, från 1926-29, är delvis i originalskick. Husen har sedan 1960-talet varit rivningshotade vilket lett till ett mycket...
Hotad

Liseberg, byggnader från 1923

Rivningshot. Ett antal byggnader i nöjesparken Liseberg i Göteborg hotas av rivning i samband med planerna för Västlänken, tågtunnel under...

Hotad

Lyktan

Rivningshot. 1950-talskiosken Lyktan i Kortedala, Göteborg, hotas än en gång av rivning sedan fastighetsägaren Bostadsbolaget lämnat in en...

Hotad

Länsresidenset mfl

Risk för skada. I samband med planerna för ”Västlänken”, tågtunnel under Göteborg, har hot om skada uppstått för flera...

Hotad

Mariedalsgatan 11

Byggnad utpekad i byggnadsinventering från 1998 och Borås stads kulturmiljöprogram från 2001. 

Byggnaden står på en fastighet...

Hotad

Röda bryggan

Kvarteret ligger i direkt anslutning till Rosenlundskanalen och ingår i en kulturhistoriskt intressant miljö med anknytning till stadens...

Hotad

Sahlgrenska sjukhuset

Sahlgrenska sjukhuset och Göteborgs universitet planerar omfattande nybyggnationer. Nybyggnationer som dessvärre också förutsätter...

Hotad

Signalvaktarbostaden, Göta kanal

Förfall. Gamla signalvaktarbostaden på Lanthöjden förfaller. Huset byggdes år 1900 och ägs av Göta Kanalbolag som bland annat har i...

Hotad

Skansen Lejonet och Gullberget

Hot om förvanskning. Gullberget, där Skansen Lejonet står, har varit befäst sedan 1300-talet och är därmed en av de äldsta...

Hotad

Smedjegatan 5

Fastighetsägaren vill bygga 75-85 lägenheter på gården mellan Smedjegatan 5 och Norra Hamngatan 6. En rivningsansökan har lämnats in som...

Hotad

Stampgatan 8

Rivningshot. Stampgatan 8 i Göteborg uppfördes som bostadshus år 1866 efter ritningar av arkitekt Adolf Wilhelm Edelsvärd. Byggnaden utgör ett...
Hotad

Stationshuset i Öxnered

Rivningshot. Trafikverket har beslutat att riva stationshuset i Öxnered. Anledningen – det står för nära järnvägsanläggningen....

Rivet

Stora Bommens svängbro (Osthyveln) i Göteborg

Den yttre svängbron vid Stora Bommen i Göteborg är rivningshotad av pågående byggplaner för området. Bron är Göteborgs första...

Rivet

Ströms stallar i Lilla Edet

Rivningshot. Ströms Stall, även kallat Stallarna på Ström, är en sista rest av de forna ekonomibyggnaderna till Ströms Slott (Ströms...

Hotad

Södra Allégatan 9

Förfall. Frälsningsarmens byggnader i Haga, Göteborg, förfaller i allt snabbare takt och Frälsningsarmen har inte råd att rusta upp....

Räddad

Valhallabadet

Rivingshot. Valhallabadet, uppfört 1956 efter ritningar av Nils Olsson, hotas av rivning för att lämna plats för ett nytt Skandinavium....
Rivet

Vänershofshallen

Vänershofs idrottshall i Mariestad är rivnignshotad. Byggnaden uppfördes 1939, och är en av västsveriges äldsta bevarade moderna...

Hotad

fd Turisthotellet i Marstrand

Update 15 feb 2018:  Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun beviljade under sitt sammanträde den 15 februari...

Opinion

Byggnadsvård i länet

Länstyrelsens kulturmiljöenhet (Västra Götaland)

Strömslundsföreningen

Våren 1952 bildades föreningen ”Strömslundsflickorna” och hösten 1953 ”Gamla Strömslundspojkar”. 1993 sammanslogs de båda föreningarna och blev ”Strömslundsföreningen”. Resultatet av det aktiva föreningsarbetet kan bl a ses i det arkivmaterial som vi i dag har stor nytta och glädje av.

Västergötlands museum

Besöksmål

Forsviks bruk

Är en intressant och välbevarad bruksmiljö.

Stola herrgård

Utanför Lidköping är en karolinsk herrgård från 1719.

Fästningsmuseet i Karlsborg

Visar den imponerande försvarsanläggningen.

Gunnebo slott och trädgård

Mölndal erbjuder guidade visningar av slottet och en rad olika arrangemang.

Läckö slott

Lidköping är ett mäktigt barockslott vid Vänern.

Torpa stenhus

Borås kommun är ett av landets bäst bevarade herresäten från renässansen.

Utbildningar

NORDMAK, Nordiskt masterprogram i arkitektoniskt kulturarv

Universitets- och högskoleutbildningar
Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet

Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet

Universitets- och högskoleutbildningar
Bebyggelseantikvarieprogrammet, 3 år, Göteborg Bygghantverksprogrammet, 3 år, (Dacapo) Mariestad Konservatorsprogrammet, 3 år, Göteborg Traditionellt byggnadsmåleri, fristående kurs, en termin, (Dacapo)Mariestad Masterprogram i Kulturvård, 2 år, Göteborg

Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, 3 år, Göteborg

Universitets- och högskoleutbildningar
Ledarskap i slöjd och kulturhantverk är en unik utbildning som kombinerar teoretiska kunskaper om slöjd och kulturhantverk med kurser i bland annat projektledning, entreprenörskap och företagsekonomi.

Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 3 år, Mariestad

Universitets- och högskoleutbildningar
Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk är en yrkesinriktad utbildning som vänder sig till dig som vill arbeta med gröna miljöer eller på annat sätt arbeta med skötsel och utveckling av trädgård, park och landskap.

Kulturmålare - traditionellt byggnadsmåleri, 1 år, Mariestad

Universitets- och högskoleutbildningar
Ett år med färg! Utbildningen är inriktad på färglära om traditionella färger såsom kalkfärg, slamfärg, limfärg, linoljefärg, tempera/emulsion samt pappspänning etc.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!