Utvändig tätning av mullbänk

Frågeställare: Jenny
Hej! Jag har ett torp på Visingsö som troligtvis är byggt i mitten av 1750-talet. Grunden är av mullbänkskonstruktion. De tidigare ägarna har utvändigt slätputsat grunden utanpå de stora grundstenarna (troligtvis på 1970-talet), men den börjar nu att krackelera och falla av. Jag skulle vilja ta bort den släta putsen helt och bara utvändigt foga/täta mellan grundstenarna för att få en tät grund, men få fram mer av den ursprungliga karaktären. Är det att rekommendera för mullbänk? Vilken typ av bruk ska jag i så fall använda? Bör jag ta några särskilda hänsyn?

Svar:
Om det är cementputs på grunden är det lämpligt att ta bort den eftersom den är för hård och tät för en traditionell torpargrund. Lera är ett bra material att vindtäta en grund med mellan stenarna och även på insidan om man kommer år. Det fungerar bra ihop med trästommen och är lite elastiskt så att det klarar rörelser i murverket. Som väderskydd skall man utvändigt använda ett svagare bruk än cement, till exempel ett hydrauliskt kalkbruk som klarar markfukten bättre än ett rent kalkbruk. Rådgör med dina länsombud om vilka utföranden som är vanliga i ditt område.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler