Utvändig tätning av mullbänk

Frågeställare: Jenny
Hej! Jag har ett torp på Visingsö som troligtvis är byggt i mitten av 1750-talet. Grunden är av mullbänkskonstruktion. De tidigare ägarna har utvändigt slätputsat grunden utanpå de stora grundstenarna (troligtvis på 1970-talet), men den börjar nu att krackelera och falla av. Jag skulle vilja ta bort den släta putsen helt och bara utvändigt foga/täta mellan grundstenarna för att få en tät grund, men få fram mer av den ursprungliga karaktären. Är det att rekommendera för mullbänk? Vilken typ av bruk ska jag i så fall använda? Bör jag ta några särskilda hänsyn?

Svar:
Om det är cementputs på grunden är det lämpligt att ta bort den eftersom den är för hård och tät för en traditionell torpargrund. Lera är ett bra material att vindtäta en grund med mellan stenarna och även på insidan om man kommer år. Det fungerar bra ihop med trästommen och är lite elastiskt så att det klarar rörelser i murverket. Som väderskydd skall man utvändigt använda ett svagare bruk än cement, till exempel ett hydrauliskt kalkbruk som klarar markfukten bättre än ett rent kalkbruk. Rådgör med dina länsombud om vilka utföranden som är vanliga i ditt område.