fbpx

Utfällning matkällare?

Hej!
Vi har ett hus i Vallvik, Söderhamns kommun i Hälsingland. På tomten finns ett stort uthus med källare under. På några av väggarna ser man sten men de flesta är putade (vet ej med vad), väggarna mellan rummen är uppbyggda av typ lecablock och putsade. När huset byggdes kring 1920 så användes detta som matkällare då det fanns kvar stora trälårar för potatisförvaring. Dessa var i väldigt dåligt skick, fuktiga och luktade mögel. Har gjort rent i hela källaren som är uppdelad i åtta rum utan dörrar. Har tagit bort allt i trå då det också var fuktigt och luktade illa. Väggarna är till största del putsade och golvet är tegel, har sopat/dammsugit väggar och golv. Putsen som finns lossnar i stora sjok och där det sitter fast är det lätt att borsta ner bruk. På tegelgolvet har det nu kommit tillbaka något vitt som ser ut som kallsnö, är torrt när man känner på det och går att borsta/dammsuga bort. Det finns ventilhål i varje rum, ett i kortändans på gången en i taket. Det är tre trädörrar in & ner källaren. Vad är det för något och vad beror det på att det kommer tillbaka? Hur kan vi ta reda typ av puts som använts och hur vi på bästa sätt kan ta hand om källaren?

 

Svar:

Bilderna visar en kraftig saltutfällning på golvet vilket också kan vara orsaken till att putsen lossnar från väggar. Fukten i murverket innehåller salter som torkar, kristalliserar och därmed expanderar när de kommer till ytan eller i putslagret. Det är vanligast i uppvärmda källare eller källare med avfuktare vilket accelererar fuktvandringen genom murverket. Saltutfällningen är inte hälsofarlig. Åtgärder brukar vara att sänka temperaturen i källaren om den är uppvärmd och putsa väggarna med offerputs (kalkputs). Offerputsen som behöver putslagas vid behov ser till att kristalliseringen sker i putsen och inte i stenmaterialet som behålls intakt.

Tegel är sämre än natursten eller betong under jord och vittrar efterhand genom saltvittringen. Om temperatursänkningen inte fungerar eller för att långsiktigt åtgärda problemet, eller om man önskar uppvärmda källarutrymmen kan en utvändig dränering och eventuellt pumpgrop i källargolvet vara en lösning. Rådgör med en erfaren konsult om markförutsättningarna innan ni beslutar om vilken åtgärd som lämpar sig bäst.

keyboard_arrow_up