fbpx

UT-huset, Australien 3

Län: Västra Götaland
Ort: Ulricehamn

Byggnaden uppfördes 1907-1908 för Ulricehamns tidning, som hade sin verksamhet i huset fram till 2008. Idag står byggnaden tom. Fastighetsägaren vill riva eller möjligen riva och återuppbygga fasaden. Fastighetsägaren ska bekosta en ny detaljplan, men planprocessen har kommit av sig på grund av att inte rivningslov ges. Nu förfaller byggnaden istället, med krossade fönster osv. Fastigheten ligger inom riksintresse i Ulricehamns centrum.

Planbeskrivning: https://www.ulricehamn.se/innehall/2015/01/Australien-3-m-fl-planbeskrivning-Samrådsförslag.pdf