fbpx

UT-huset, Australien 3

Län: Västra Götaland
Ort: Ulricehamn

2022-11-18 Ulricehamns kommun har antagit ny detaljplan för Australien 3 som innefattar det över hundra år gamla tidningshuset – även kallat UT-huset. Planen har reviderats från samrådsförslaget och innebär nu att byggnaden skyddas genom rivningsförbud och bestämmelser om varsamhet.

Hela Ulricehamns stadskärna ligger inom gränsen för riksintresse för kulturmiljövården och det är glädjande att man nu fått ett rivningsskydd och bevarande genom detaljplan. Planen vann laga kraft 2022-10-06.

 

2015: Byggnaden uppfördes 1907-1908 för Ulricehamns tidning, som hade sin verksamhet i huset fram till 2008. Idag står byggnaden tom. Fastighetsägaren vill riva eller möjligen riva och återuppbygga fasaden. Fastighetsägaren ska bekosta en ny detaljplan, men planprocessen har kommit av sig på grund av att inte rivningslov ges. Nu förfaller byggnaden istället, med krossade fönster osv. Fastigheten ligger inom riksintresse i Ulricehamns centrum.

Planbeskrivning: https://www.ulricehamn.se/innehall/2015/01/Australien-3-m-fl-planbeskrivning-Samrådsförslag.pdf

keyboard_arrow_up