fbpx Pernilla Lindström | Svenska Byggnadsvårdsföreningen

Ändra ditt omslagsfoto

PernillaLindstrom

Ändra ditt omslagsfoto


Jag har arbetat som byggnadsantikvarie sedan 2002, sedan 2007 på Skellefteå museum. Där arbetar jag bland annat med rådgivning, inventering och antikvarisk kontroll. Jag har förutom byggnadsvård även trädgårdshistoria som inriktning.

Jag bor med min man och våra två barn i en 1800-talsgård som gått i arv i samma släkt i sex generationer. Byggnadsvård handlar för mig om att vårda hus från alla möjliga tider. God byggnadsvård är för mig att visa respekt för det enskilda huset och dess särdrag, att respektera originalet och uppskatta husets värden, även om det inte passar in i för tillfället rådande stilideal.

Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Kåge