fbpx
Ändra ditt omslagsfoto
Olof Edin
Ändra ditt omslagsfoto

Mitt engagemang i Svenska byggnadsvårdsföreningen började med att jag blev länsombud i Stockholm och har sedan fortsatt i Jämtland där jag arbetar som byggnadsantikvarie på Jamtli - länsmuseet i Jämtlands län. Mina arbetsuppgifter innefattar bland annat byggnadsvårdsfrågor för såväl profana som kyrkliga miljöer, liksom att svara på remisser i bygg- och planärenden. Dessutom arbetar jag med rådgivning till privatpersoner i kulturmiljöfrågor. Länet är stort och på mina arbetsresor runt Jämtland och Härjedalen har jag aldrig upphört att fascineras av den rika byggnadskultur som finns här, från traditionell samisk bebyggelse till Östersunds stadskärna.

På fritiden håller jag på restaurera vår släktgård i Östjämtland. En mangårdsbyggnad från sekelskiftet 1800 som håller på att befrias från en 1970-talsrenovering vilken orsakat en del skador, samt ett torp från 1880-talet.

Utöver min roll som länsombud i Svenska byggnadsvårdsföreningen har jag även varit lägerledare på byggnadsvårdslägret Jamtli i flera år.

Status för denna avändare är Godkänd
Jämtland

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Stugun

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler