Ändra ditt omslagsfoto
LeifGothberg
Ändra ditt omslagsfoto

Jag har varit intresserad av gamla hus ända sedan jag som barn var med och såg att man kunde flytta ett timmerhus för att bygga upp det på nytt, en kunskap som jag med gott resultat praktiserat på senare tid för eget boende.

Jag driver tillsammans med mina kollegor, arkitekt SAR Kerstin Åkerstedt och byggnadsingenjör Börje Lindström, företaget Arkitektur och Byggnadsvård AB i Örebro. Vi arbetar med beskrivningar, ritningar, förfrågningsunderlag för genomförande av bevarande, renovering och utveckling av befintligt byggnadsbestånd och anpassning av nybyggnation med förankring till tradition och hållbara material.

Jag vill försöka få så många som möjligt att förstår värdet och kvaliteten i det befintliga byggnadsbeståndet. Det redan byggda huset belastar inte miljön nämnvärt och rimliga energiåtgärder gör att energiåtgången kan närma sig dagens krav.

Status för denna avändare är Godkänd
Örebro
Denna användare har inte skapat några inlägg.
Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!