Ändra ditt omslagsfoto
Hedvig Zillen
Ändra ditt omslagsfoto

Jag heter Hedvig Zillén och bor med min sambo på en gård som är som ett mini-Skansen av ditflyttade timmerhus i byn Norr Lindberg, Leksands kommun. Jag är utbildad bebyggelseantikvarie och tog examen år 2015 från Göteborgs universitet. Sedan dess har jag arbetat som antikvarie på Västarvet, Karlstads kommun och nu på Falu kommun.

Min erfarenhet av antikvariskt arbete på kommunal nivå har medfört ett stort engagemang för hur kulturvärden tas till vara i detaljplanering och bygglov i kommunerna.

Här i Dalarna finns bara två kommuner med tillgång till egen antikvarisk kompetens. Därför finns stort behov av bevakning av hur kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse hanteras i kommunernas planarbete och byggprocesser.

Som länsombud vill jag driva opinion för en varsam hantering av Dalarnas kulturmiljöer i detta tidevarv av snabba förändringar. Jag vill även bidra till kunskapsuppbyggnad hos medlemmar och andra byggnadsvårdsintresserade i Dalarna, samt knyta och förmedla kontakter i länet.

Status för denna avändare är Godkänd
Dalarna

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!