fbpx
Ändra ditt omslagsfoto
AnnaMariaBergholmSoder
Ändra ditt omslagsfoto

I mitt föräldrahem fanns ett stort intresse för arkitektur. Vi pratade ofta om olika byggnadsstilar, hur olika områdens karaktär framhävdes av byggnader, allmänna områden, vägnät och grönytor. Jag har till stora delar tagit över mina föräldrars engagemang för hur en god boendemiljö skapas. Min känsla för äldre byggnader växte när vi köpte ett gammalt hus i Nacka, som nästan var bortom all räddning. För att bevara en miljö och ett hus visade det sig att råden från skickliga hantverkare och deras kunskap om material var oersättliga. Hur vi trivs och hur attraktivt det är att besöka våra städer verkar ha blivit mindre och mindre viktigt nu när våra politiker fattar beslut om att förtäta. Vi är många som har förfasat oss över rivningsivern på 60- och 70-talet och förundrat oss över hur politiker kunde fatta beslut om att utradera miljöer, som Klarakvarteren och Hagalund. Det finns många exempel på viktiga kulturmiljöer som försvunnit runt om i landet. Tyvärr ser vi det hända igen. Mitt bidrag till Svenska Byggnadsvårdsföreningen är att försöka uppmärksamma politiker och andra om hur viktigt det är att bevara vårt kulturarv och att våra städer förtätas med omsorg om befintliga miljöer. Inte minst med tanke på kommande generationers boendemiljö. Ett rivet hus, en försvunnen miljö kan aldrig återskapas.

Status för denna avändare är Godkänd
Stockholm
Denna användare har inte skapat några inlägg.
Meny