fbpx Anette Lund | Svenska Byggnadsvårdsföreningen
Ändra ditt omslagsfoto
AnetteLund
Ändra ditt omslagsfoto

Anette har varit länsombud i Västernorrland och driver företaget Contexto i sundsvall, med uppdrag i mellersta Norrland, och har bred erfarenhet av bygglovshandläggning och offentlig kulturmiljövård. Fil mag i arkeologi och har även studerat bl a restaureringskonst, bebyggelsehistoria, byggnadsteknik och industriminnesvård.

Status för denna avändare är Godkänd
Denna användare har inte skapat några inlägg.
Meny