Uppvärmning i torp tillbyggd på 50 talet

Vi har nyligen köpt ett hus i Kalmar området. Huset består av en del som är ett gammalt torp på ca 45 kvm där vinden är inredd till två sovrum. Någon gång på 50talet (troligen) byggdes huset till på baksidan, ca 20 kvm. I det nya utrymmet finns en vedpanna som troligen är från den tiden och även badrum och ett kök. Gamla huset ser ut att vara tilläggsisolerat när det gäller väggarna i alla fall. I gamla delen finns det en skorsten men inga kaminer.

Frågan:
Vi har en fungerade vattenburen uppvärmning men den går endast på elpatron. Vi har ganska långt till stugan och kan inte med lätthet åka ditt och justera värmen, så det är antigen på eller av. För att få en effektivare radiatoruppvärmning (och mer lättstyrd på distans) så hade vi kunnat installera en luft/vattenpump men dessa är väldigt dyra.

Jag är dessutom orolig över de vattenrör som går över hela huset (en stor del är dragna i väggar också). Om det blir kallt och inte värmen är på så är risken att de spricker men jag funderar även på risken med kondens kring rören när vi inte har en konstant värme utan sätter på och stänger av. Alt är att vi tar bort allt och sätter in kaminer, luftvärmepump och elelement.

Svar:

Förutsatt att de är sakkunnigt installerade brukar vattenburna värmesystem anses driftssäkra och ge bra verkningsgrad. Men de fungerar ju inte om husen skall kunna kallställas eller om det blir långa elavbrott på vintern. Vid en eventuell framtida försäljning kan ändå ett vattenburet system anses vara värdehöjande. Att invenstera i en luft-vattenvärmepump kanske är dyrt just nu men långsiktigt ändå lönsamt.

Men förutsättningarna skiljer sig mycket från hus till hus. Via din kommun kan du komma i kontakt med en energirådgivare som kan hjälpa dig komma fram till en bra och hållbar lösning för just ditt hus.