fbpx

Uppvärmning av grund med överskottsvärme från solvärmeanläggning

Hej, jag bor i ett timrat hus från 1800-talets slut som är utbyggt och renoverat under 1960-70 talen tyvärr. Men vi håller på och renoverar nu och då enligt gamla regler (Bakdaterar huset). Jag håller för tillfället på med golvbjälklag i ett rum där det legat plast och glasull i halva rummet och svartpapp och kutterspån i resten. I halva rummet var bjälklaget bra, resten låg på marken. Så jag har grävt ur lite mer så jag har 35cm under bjälkarna nu. Sen till min fundering: Det sägs att när murstocken var varm varje dag även på sommaren så torkade det ur fukten bättre. Sommaren och tidig höst är ju som mest fuktig och då jag även har vattenburen solenergi i överflöd just den årstiden. Så fick jag en tanke om att hänga ett element i torpargrunden och köra ner soluppvämrt vatten där på just sommaren och sen höst när jag ändå inte kan göra av med allt varmvatten?

Konstig fundering kanske . Vad tror ni om det ? Mvh Rickard

Svar:

I princip är det ett bra förslag, uppvärmning minskar den relativa luftfuktigheten i grunden och torkar därmed luften. Med tanke på att det blir en installation i grunden är det i så fall klokt att göra den inspekterbar och åtkomlig för service. Huset är ju trots allt 120 år gammalt och de förändringar som görs bör ju då vara lika hållbara.

En långsiktigt hållbar grundkonstruktion skall ju fungera lågteknologiskt, dvs utan avfuktare eller annan teknisk installation. Så ett alternativ för dig kan ju vara att se till att du får en fuktsäker konstruktion utan teknik. Läs artikeln På säker grund där vanlig krypgrundsproblematik och åtgärder beskrivs.