fbpx

Unikt sekelskiftesmagasin rivningshotat, synpunkter senast torsdag!


Emmaboda kommun har, allt sedan magasinsbyggnaden hamnade på Gula listan 2008 velat riva och bygga nytt. Kalmar läns museum har yttrat sig flera gånger för att förhindra rivning och föreningen Neikters magasins vänner vill hitta en ny användning för byggnaden. Synpunkter på rivningsansökan lämnas senast nu på torsdag den 15/4.

Neikters magasin byggdes omkring år 1902, och dess historia utgör en fundamental del av Emmabodas rötter. Det är något av en karaktärsbyggnad för både ortsbor och för resande som kommer med tåg, alla har sett den, alla känner igen den. I kommunens kulturmiljöprogram pekas järnvägsområdet och dess byggnader ut som ett område med höga kulturhistoriska värde. Neikters magasin är en av de utpekade byggnaderna.

Magasinet är helt unikt och är en del av Emmabodas ansikte utåt. Det berättar om ortens framväxt som järnvägsknut och viktig industriort under det tidiga 1900-talet. Att riva det är att beröva Emmabodaborna på sin historia och att likt konstapeln säga ”gå vidare, här finns inget att se”.

Skylten ”Kretsloppsmagasinet” är en tragikomisk påminnelse om hur rivning aldrig är förenligt med ett miljömedvetet stadsbyggande.

keyboard_arrow_up