fbpx

Underhåll av plåttak

Frågeställare: Kristin
Hej. Har nyligen tagit mig an dessa två soldattorp i Hälsingland, som vi tror är från slutet på 1800-talet (se bilder, det bruna huset beskrivs vara det äldsta och det röda tillkommit något senare) Som nybörjare på byggnadsvård är det svårt att veta vart vi ska börja. Funderar mycket på plåttaken. Vi lät en plåtslagare se över om det är något akut underhåll som krävs, vilket han menade att det inte är. Det gröna taket verkar läcka in på ett par ställen. Det svarta taket håller tätt och verkar ju inte heller vara lika gammalt. Kan ni säga något om dessa tak? Hur gamla kan de vara? Hur kan vi underhålla dem på bästa sätt? Vad ska vi tänka på?

Svar:
Det bruna huset är av de olika fönsterstorlekarna att döma två äldre timmerhus som är sammanfogade i vinkel. Taket är en s.k. pannplåt, en profil som har funnits i mer än 100 år och passar bra på fritidshus och landsbygdens byggnader. Att plåten blev så framgångsrik berodde på att den genom korrugeringen blev självbärande vilket inte ställde lika höga krav på undertaket.

Om taket läcker trots plåtslagarens inspektion så kan det vara bra att veta att det fortfarande går att köpa galvaniserad pannplåt. Den sinuskorrigerade plåten som sitter på det röda huset är ungefär lika gammal men har aldrig vunnit riktigt samma anseende som pannplåten. Det är något med rytmen i mönstret som gör att pannplåten ger ett lugnare intryck. Men båda alternativen är mycket bättre och mer historiskt korrekta än den kantiga, s.k. trapetskorrugerade plåten som introducerades i slutet av 1900-talet och den tegelimiterande plåten som absolut bör undvikas av estetiska skäl.

Om du söker på ”plåttak” på vår hemsida så kommer det upp en rad artiklar och besvarade frågor om plåttak, bl.a. Underhåll av plåttak.

keyboard_arrow_up