fbpx

Undergolv vid ny massivt trägolv ett måste?

Vi har bytt ut hela bjälklaget i köket och har isolerat med skumglas. Reglarna ligger cc60 och även tätare vid visa ställen. Vi tänkte lägga nytt massivt trägolv (30×137) direkt på reglerna utan spånskiva eller något annat slags ”undergolv”. Men nu läser vi på flera platser att man ska lägga ett massivt trägolv på ett undergolv. Vi väljer 30mm tjockt golv. Är det verkligen nödvändigt?

 

Svar:

Stabilitetsmässigt fungerar det bra med de angivna måtten, det kommer inte att svikta. En brasklapp är att vi ännu inte har långsiktiga erfarenheter om hur skumglasfyllning mellan mark och golv fungerar även om den verkar lovande. Man har till exempel, i ännu enstaka fall, observerat insektsangrepp i splintveden i den här typen av golvkonstruktioner. Beroende på den underliggande markens fukthalt kan ånga från markfukten vandra uppåt genom skumglasfyllningen som har hålrum mellan ’stenarna’. Moderna byggare föreslår gärna en tät plast under fyllningen men det har heller inte säkra långtidseffekter. Plasten stoppar fukten men anrikar fukt under plasten som till slut kan vandra ut till grundmurarna där den kan stiga kapillärt. Inom ekobygg används ibland lera som diffusionsbroms och det förekommer även ibland i det traditionella byggandet med mullbänksgrunder. Någon form av diffusionsbroms, lera eller duk, ovanpå fyllningen kan nog vara klokt, framförallt om marken inte är helt torr. Rådgör gärna med någon som har lång erfarenhet att bygga grunder med skumglas.

keyboard_arrow_up