fbpx

Ulrika Lindh är ny ordförande!

Avgående styrelseordförande Tomas Nyström tillsammans med Ulrika Lindh. Foto: Jennie Sjöholm

Årsmötet på Kronhuset i Göteborg är nu till ända. Vi gratulerar Ulrika Lindh till posten som föreningens nya styrelseordförande och Helena Hammarskiöld och Linnéa Stolle som nya ledamöter.

Årsmötet inleddes med en historik om Kronhuset, med Boel Melin, byggnadsantikvarie på Higab. Foto: Jennie Sjöholm

Ulrika Lindh är bebyggelseantikvarie och arbetar som platsansvarig för Slöjd och Byggnadsvård på Nääs, en del av Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen. Ulrika arbetar även i EU samarbeten som projekten BeCULTOUR och CHARTER, ett projekt som analyserar framtida kompetensbehov inom kulturarvssektorn. Hon har också arrangerat och utvecklat Byggnadsvården konvent och Reko festivalen i bred samverkan med flera organisationer i Sverige. Fritiden tillbringas gärna på Västkusten med aktiviteter i och på havet eller snickra och måla på huset. Ulrika har varit invald i styrelsen sedan 2015 och vice ordförande sedan 2020.

Helena Hammarskiöld var under en lång period, 1988-2005, kanslichef på byggnadsvårdsföreningen. Förutom att leda den dagliga verksamheten ägnade hon sig åt att bygga upp den länsombudsorganisation som föreningen fortfarande har samt åt att ingå i redaktionskommittén för Byggnadskultur. Senare har Helena bland annat jobbat som utredare på Fastighetsverket och som egenföretagare då hon var projektledare för hembygdsrörelsens 100-årsjubileum 2016. Helena har nyligen lämnat en tjänst som enhetschef på avdelningen Publika Möten vid Statens Museer för Världskultur. Som relativt nybliven ”lantis” ägnar Helena fritiden åt 20-talshuset och odling i trädgården utanför Gnesta.

Linnéa Stolle är utbildad byggnadsantikvarie och arbetar främst med projektering och projektledning av restaureringar. Hon är också ordförande och aktiv i branschföreningen BEVIS i Skåne. Hjärtefrågor är kunskapsförsörjningen inom byggnadsvårdsbranschen samt hur man kan sprida kunskaper om traditionella byggnadstekniker och material till den konventionella byggsektorn.

 

Övriga i styrelsen som är valda till 2025 är Robert Danielsson, byggnadsvårdare och byggprojektledare, Lars Anders Johansson, författare och journalist, Jennie Sjöholm, bebyggelseantikvarie och kassör i föreningen, Johanna Ulfsdotter, byggnadsantikvarie, Niklas Turesson, timmerman och antikvariskt inriktad snickare och Svante Helmbaek Tirén, konsthistoriker, skribent och curator.

Vi vill samtidigt passa på att tacka avgående styrelseordförande Tomas Nyström och styrelseledamot Henrik Nilsson för ett väl utfört arbete.

Tomas Nyström har varit planarkitekt i Norrköping och länsombud i Östergötlands län sedan 1996. Tomas har arkitektexamen från Lund och har vidareutbildat sig i restaureringskonst vid Kungliga konsthögskolan. Han har varit verksam vid flera kommuner med planering och bygglovhantering, senast i Motala, Linköping, och som stadsarkitekt i Vadstena. Tomas valdes in i styrelsen 2011 och har varit ordförande sedan 2020.

 

Henrik Nilsson är murarmästare och egenföretagare inom mureri sedan många år. Bor i Tomelilla, Skåne. Henrik har varit länsombud i byggnadsvårdsföreningen i många år och varit en av de drivande i företagarföreningen BEVIS. Han valdes in i styrelsen 2010.

 

 

Mötesordförande Margaretha Hallin och mötessekreterare Anna Lokrantz. Foto: Jennie Sjöholm

Sist men inte minst ska ett tack riktas till Margaretha Hallin och Anna Lokrantz som axlade ordförande- respektive sekreterarskap vid årsmötet.

Panelsamtalet i gång tillsammans med Petra Elf, Pontus Orrbacke, Boel Melin och Patrik Höstmad. Foto: Jennie Sjöholm

Panelsamtal med föreningen FASAD

Årsmötet efterföljdes av ett panelsamtalet Rivning eller renovering: Vägar framåt för Valhallabadet lett av föreningen FASAD. Valhallabadet är uppfört 1956 efter ritningar av Nils Olsson. Badet finns sedan tidigare med på Gula listan.

I panelen deltog:

  • Petra Elf, Miljöpartiet Göteborg, KF-ledamot och ersättare i stadsbyggnadsnämnden.
  • Pontus Orrbacke, arkitekt, Krook och Tjäder.
  • Boel Melin, byggnadsantikvarie på Higab.
  • Patrik Höstmad, Demokraderna, 2:e vice ordförande vid exploateringsnämnden.
  • Moderator: Stephan Fickler, verksamhetsledare, Svenska byggnadsvårdsföreningen.
Dicksonska palatset som just nu genomgår en omfattande renovering. Foto: Higab

Besök på Dicksonska

Innan årsmötet inbjöds mötesdeltagarna till en visning av den pågående renoveringen av Dicksonska palatset. Higab genomför just nu ett omfattande upprustningsprojekt på Dicksonska Palatset där bland annat taket ska läggas om och få nya takkupor. Även fasaden renoveras där bland annat ornament och stuckaturer putsas upp och återskapas innan fasaden ska målas. Orangeriet mot Södra Vägen kommer att få helt nya glaspartier och glastak för att återskapa det ursprungliga utseendet.

Parallellt pågår interiöra arbeten och planen är att det ska bli restaurang- och festverksamhet i de två nedersta våningarna när huset öppnar igen under våren 2024.

keyboard_arrow_up