fbpx

Ulaxvillan

Län: Östergötland
Ort: Motala

I Motala kommuns planbeskrivning över området Ekön 5, där Ulaxvillan befinner sig, beskrivs att kommunen önskar riva villan till förmån för vårdbostäder mm. Det är på grund av felaktigt och undermåligt underhåll som villan förfallit och man anser nu kostnaderna för dyra för att restaurera trots att man också skriver: ”Ulaxvillan är upptagen i Motala kommuns inventering av kulturmiljöer för Motala stad där den har förts till värdekategori 2, byggnad med högt kulturhistoriskt värde”.

Kulturhistorisk analys: https://byggnadsvard.se/index.php?gf-download=2021%2F11%2FKulturhistorisk-analys_Ulaxvillan_2019-10-07webb.pdf&form-id=13&field-id=18&hash=6144855c966443c869c0bee6c9e4de81c3c6be8ded26dc88ecb7cf9d194a6d73

Planbeskrivning: https://byggnadsvard.se/index.php?gf-download=2021%2F11%2F02-Planbeskrivning_Ekon-4_2021-10-05.pdf&form-id=13&field-id=18&hash=07dd220af8e14d41cd5e5e1f71c85a2406ae90a4d79941116bd9ea9334616735

Foto: Bengt Häger
keyboard_arrow_up