fbpx

Två stycken 40cm djupa pölar i källaren

Vårt hus är från 1914 och är byggt direkt på ett berg. Golvet i källaren är berg.
I källaren finns det två stycken vatten ”pölar” som är ca 40 cm djupa. Vi har tömt pölarna helt och på detta sätt konstaterat att pölarna fylls på underifrån dvs det kommer inget vatten från väggarna. Eller längsmed själva ”berg”golvet.

Vi vill minska fukten i källaren få bort vattenpölarna. Källaren är inte tänkt att använda som boende då takhöjden endast är 1 till 2 m. men vi vill minska risken för rötskador och mögelangrepp.
Även isolera taket i källaren för att förbättra inomhusmiljön i själva huset.

Vad ser ni för lösningar?
Hur blir vi av med pölarna?
Hur minskar vi fukten?
(Har väldigt svårt att tro att dränering kan ha någon effekt då vattnet kommer underifrån.)

Mvh
Tobias

Svar:

Fritt vatten under huset behöver inte vara ett problem, kvarnar och byggnader vid vattendrag är exempel på byggnader som har fungerat ändå. Har det varit fuktproblem i konstruktionen i övrigt hittills? Om inte så kanske man skall låta det vara och bara övervaka klimatet med en hygrometer. Tilläggsisoleringar kan vara riskabla eftersom man ökar temperaturskillnaden på ömse sidor av isoleringen vilket i sin tur ökar risken för kondensfukt. Däremot kan man komplettera den befintliga fyllningen i bjälklaget som sannolikt har satt sig och skapat kylande luftspalter. Läs mer i artikeln Isolering och snygga friser.

Om det är möjligt att avvattna pölarna genom att hugga/spränga upp kanaler eller gjuta igen fördjupningarna så att vattnet kan rinna bort genom markavlopp till dike eller lågt belägen stenkista utanför huset så är det naturligtvis bra. Man kan också gräva en pumpgrop med pump och nivåvakt i källarens lägsta punkt. Men om fukt tränger upp ur berget kan slutligen en avfuktare behövas för att hålla låg luftfuktighet.

keyboard_arrow_up