Tullhus och hamnmagasin på Blasieholmen

Län:Stockholm
Ort: Stockholm
Datum: 25-02-2014

Rivningshot. I och med planerna på att bygga ett Nobelcenter på Blasieholmen har rivningshot uppstått mot Tullhuset från 1876 och Stockholms enda kvarvarande hamnmagasin från sekelskiftet 1900. Hela hamnmiljön på Blasieholmen är en av miljöerna som konstituerar Stockholms maritima karaktär – hamnmagasin, fartygen och siktlinjer över holmen mot övriga stadsdelar. Förslagens byggnader dekapitulerar omkringliggande arkitektur och spärrar utsikten från många håll. De två vackra och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna borde ses som en viktig del i stadens attraktionskraft och bevaras. Skriv på namninsamlingen för tullhuset och hamnmagasinets bevarande!

Uppdateringar
09-02-2017
“Striden om Nobel Center på Blasieholmen går nu in i ett nytt skede. I dag meddelade länsstyrelsen att samtliga överklaganden av bygget avslås. Det innebär att detaljplanen fastställs.”

15-10-2019
Kommer att bevaras efter dom i Mark- och miljödomstolen.

Externa länkar
Avslår överklaganden om Nobelcenter | Mitti.se 8 feb 2017
“Föreslår annan plats för Nobel Center” Fastighetssverige 2015-06-09
“Nobel Center – tillgång eller katastrof?” Forum Axess
“Vi avstyrker Nobel Center” www.byggnadsvard.se
Nätverket Bevara Blasieholmen – Flytta Nobelbygget
Namninsamlingen Bevara Tullhuset
Facebookgruppen Bevara Blasieholmen

Avslår överklaganden om Nobelcenter

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler