fbpx

Tullhus och hamnmagasin på Blasieholmen

Län:Stockholm
Ort: Stockholm
Datum: 25-02-2014

Rivningshot. I och med planerna på att bygga ett Nobelcenter på Blasieholmen har rivningshot uppstått mot Tullhuset från 1876 och Stockholms enda kvarvarande hamnmagasin från sekelskiftet 1900. Hela hamnmiljön på Blasieholmen är en av miljöerna som konstituerar Stockholms maritima karaktär – hamnmagasin, fartygen och siktlinjer över holmen mot övriga stadsdelar. Förslagens byggnader dekapitulerar omkringliggande arkitektur och spärrar utsikten från många håll. De två vackra och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna borde ses som en viktig del i stadens attraktionskraft och bevaras. Skriv på namninsamlingen för tullhuset och hamnmagasinets bevarande! Svenska byggnadsvårdsföreningen har yttrat sig i ärendet.

Uppdateringar

15-10-2019
Kommer att bevaras efter dom i Mark- och miljödomstolen.

2018
I maj 2018 beslutade Mark- och miljödomstolen att upphäva Stockholms stads beslut om detaljplan gällande Nobelcenter då den skulle innebära ”påtaglig skada på riksintresset” för kulturmiljövården på Blasieholmen.

09-02-2017
”Striden om Nobel Center på Blasieholmen går nu in i ett nytt skede. I dag meddelade länsstyrelsen att samtliga överklaganden av bygget avslås. Det innebär att detaljplanen fastställs.”

I media

08-02-2017

Mitt i: Södermalm ”Avslår överklaganden om Nobelcenter”

09-06-2015

Fastighetssverige ”Föreslår annan plats för Nobel Center”

 

Externa länkar
Nätverket Bevara Blasieholmen – Flytta Nobelbygget
Namninsamlingen Bevara Tullhuset
Facebookgruppen Bevara Blasieholmen

keyboard_arrow_up