fbpx

Trollabo kvarn – populär restaurang i trivsam miljö

I kvarnens översta våningsplan har ett konferensrum inretts. För att möjliggöra verksamhet även vintertid har en invändig tilläggsisolering gjorts. I taket syns infästningarna för den borttagna plansikten. Foto: Lena Bergman 2007

Trollabo kvarn är ett exempel på hur en byggnad kan bevaras långsiktigt tack vare en helt ny användning som restaurang. Den är i gott skick och ett populärt besöksmål. Mer än 10 000 besökare årligen är ingen ovanlighet.

Kvarnen ligger intill Nossan i samhället Hudene fyra kilometer sydost om Herrljunga. Den byggdes under 1800-talet. Sedan 1915, då kvarnen moderniserades och fick nya maskiner och turbindrift, har byggnaden tre våningsplan. De två ursprungliga är av natursten och det övre av trä.

Den trivsamma äldre miljön utgör en viktig dragningskraft. Men i denna kvarn doftar det mat istället för spannmål och här finns ingen uttalad ambition att berätta kvarnens historia. Den arrenderas för närvarande av krögaren Cathrin Draws, som inte känner till särskilt mycket om kvarnens bakgrund.

Trollabo kvarn ägs av Anders Börjesson på Trollabo gård. Han berättar att kvarnen tömdes på all maskinell utrustning redan under 1960-talet.
– Tyvärr slängdes allt ut, säger han.

rollabo kvarn, idag restaurang, är ett exempel på bevarande genom ombyggnad för ny användning. Den historiska miljön lockar folk, men nuvarande krögaren Cathrin Draws berättar inte om kvarnens historia. Här fungerar byggnadens ålderdomliga karaktär istället som en trivsam inramning för matgästerna. Foto: Lena Bergman 2007

Som en del av en satsning på att bredda gårdens verksamhet fick han rådet att bygga om den till kafé.
– Så blev det. Kaféet startade 1996. Men sedan utökades verksamheten mer och mer och därför byggde vi om den till restaurang år 2000.

Då skapades ett modernt restaurangkök genom en tillbyggnad, som knöt ihop kvarnen med det intilliggande sädesmagasinet. Delar av magasinet inreddes för personalutrymmen, kylrum och varuintag. I magasinets södra del hyrs en lokal ut till ett annat mindre företag.

Idag finns toaletter och en pub i underkvarnen. På mellanvåningen återfinns såväl köket som själva restaurangdelen. Som entré fungerar den gamla inlastningsdörren. Den övre våningen är inredd som konferensrum. Här har också en invändig tilläggsisolering gjorts för att möjliggöra besökare även vintertid. Innertak och väggar har klätts med ramsågad okantad lockpanel.

– Men stenväggarna på de två nedre våningarna gick ju inte att isolera, säger Anders Börjesson. När det är riktigt kallt måste vi ha tillskottsvärme med värmefläktar. Det handlar kanske om 14 dagar om året. Kvarnen har vattenburen värme från en fliseldad panna i en byggnad intill.

Hilla Draws, arrendator Cathrin Draws mamma, har huvudansvaret för matlagningen i Trollabo kvarns restaurangkök. Köket inryms i en tillbyggnad på kvarnens södra gavel. Foto: Lena Bergman 2007

Ombyggnaden har skapat en trivsam och mycket populär besöksmiljö. Anders Börjesson har lagt vikt vid flera av kvarnens ursprungliga detaljer. Ändringar har genomförts för att behålla och ibland förstärka karaktären av en äldre byggnad – och därigenom öka kvarnens attraktionskraft.

Arrendator Cathrin Draws driver restaurangen sedan november 2006 tillsammans med sin mor. Hennes mål är att bedriva verksamheten så framgångsrikt att matgästerna fortsätter att strömma till.

Lena Bergman, industriantikvarie och webbredaktör Västarvet.

2/2007

keyboard_arrow_up