fbpx

Trelleborgs Bryggeri

Län:Skåne
Ort: Trelleborg
Datum: 22-03-2016

 

Uppdatering aug 2016: Det pampiga gamla bryggeriet är nu ett minne blott. Trelleborgshem sållar sig till raden av rivningshungriga bostadsbolag som plundrar sina orter på historisk identitet. /PS

“I dagens samhälle finns en längtan efter något genuint, historiskt och annorlunda. I Bryggeriet finns dessa förutsättningar. Att då i stället riva Bryggeriet för att bygga fastigheter som går att bygga var som helst, är att gå i totalt otakt med samtiden.
I den kulturhistoriska utvärderingen av kvarteret visas med all önskvärd tydlighet att Bryggeriet är en av de mest bevaransvärda fastigheterna som finns kvar i Trelleborg. Utredningens slutsats är att det kan ”inte bedömas som annat än ett felsteg om man skulle riva dessa byggnader i dag”.”

I TrelleborgsHems egen undersökning av Bryggeriet hittas kreosot över gränsvärdet endast på ett ställe, i den östra delen mot Johan Kocksgatan. Samtliga prover i den del som vetter mot Nygatan var under gränsvärdet (Gränsvärde: 100, Medianvärde på prover: 1.3). Dessa ringa halter av kreosot är hanterbara vid en renovering. Tegelfasaden uppges ibland vara i så dåligt skick att det inte går att tilläggsisolera i tillräcklig omfattning på väggens insida. I TrelleborgsHem egen utredning är detta inte konstaterat utan endast en farhåga där det poängteras att vidare undersökningar och beräkningar krävs.
Bevarandet av Bryggeriet bör ses som utgångspunkten för hela kvarteret och styra övriga beslut. Vi råder TrelleborgsHem att utföra en grundläggande expertutredning angående möjligheterna att bevara Bryggeriet som bostäder, kontor eller offentlig verksamhet exempelvis museum.”

Från Svenska Byggnadsvårdsföreningen instämmer vi med debattörerna och med kulturmiljöutredningens slutsatser. Inte minst de äldre delarna av bryggeriet har ett omistligt värde inte bara i stadens kulturhistoria utan också för stadsbilden. En grundlig utredning av husens skick och förutsättningarna för en renovering borde göras av ett företag specialiserat på arbeten i äldre fastigheter innan några vidare beslut fattas. Vi har därför idag placerat Trelleborgs Bryggeri på Gula listan, en nationell observationslista över hotade kulturmiljöer i Sverige. PS 2016-03-22.

Externa länkar

Kulturmiljöutredning FÖP Trelleborg 2012
Bryggeriet är en av de mest bevaransvärda fastigheterna | Trelleborgs Allehanda 22 dec 2015
Rivningsklart för bryggeriet | Trelleborgs Allehanda 22 jan 2016
Därför rivs bryggeriet trots protesterna | Trelleborgs Allehanda 24 maj 2016
Byggeriet upp i rök | Trelleborgs Allehanda 9 juni 2016
Facebookgruppen Rädda Bryggeriet
Namninsamling Rädda Bryggeriet