fbpx

Trävillor på Lotsgatan i Åhus

Län: Skåne
Ort: Åhus
Datum: 18-11-2013

Rivningshot. I Åhus har rivningslov beviljats för tre vackra villor från sekelskiftet. De gamla husen ligger för nära hamnens skyddsområde. Villorna har stått utan underhåll och är därmed förfallna, men ändå fullt möjliga att rusta upp om viljan bara fanns. Kommunens tekniska förvaltning, C4 Teknik, har gjort en bedömning av skicket på husen och uppskattat kostnader för renovering. Föga förvånande har de konstaterat att villorna är så dåligt skick att de bör dömas ut samt att kostnaderna för annan verksamhet än bostäder är orimliga. Det finns dock inte någon skriftlig dokumentation eller beslutsunderlag att ta del av. Ärendet gick aldrig på remiss till länsmuseet eller till kommunantikvarien och kommunens Bygglovchef säger: ”Rivningslovet har beviljats eftersom byggnaderna inte har bedömts ha några dokumenterade kulturhistoriska värden i en sådan grad att det skulle kunna motivera ett rivningsförbud”. Detta uttalande är dock helt ogrundat då området omnämns i såväl det regionala som det kommunala kulturmiljöprogrammet. Och nu väntar alltså detta vackra villakvarter på att grävskoporna ska komma och jämna det med marken.

Uppdateringar
15-08-2016
En privatperson har nu väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av de tre villorna.
17-02-2014
Ett par intressenter har hört av sig om att få köpa villorna på Lotsgatan. Kommunen har därför stannat upp rivningen medan de väntar på besked från dem.
06-03-2014
Länsstyrelsen har beslutat att inte byggnadsminnesförklara villorna. De anser dock att de besitter ett kulturhistoriskt värde.
23-03-2015
Två av de tre rivningshotade villorna är kanske räddade! En köpare finns nu framme som vill renovera och bygga om till kontor – vilket är vad detaljplanen anger. Det tredje huset är det dock ännu ingen som visat intresse för varför det rivningshotet kvarstår.
Augusti 2016: I november 2013 beslutade Kristianstads kommun att de en gång så ståtliga gamla villorna skulle rivas. Förfallet var långt gånget och i en ny plan hamnade de inom en utökad skyddszon för hamnen. Men Åhusborna reagerade och ville bevara dem. Kommunen lyssnade och nu har husen hittat ett nytt ägarpar som avser att återställa dem i sitt fornstora skick. Fantastiskt. /PS
19-02-2019
Byggnaderna har renoverats varsamt av de nya ägarna.

 

Bild från tidigt 1900-tal

Externa länkar
Följ med in i 1800-talsvillorna | P4 Kristianstad 19 april 2016
”Detaljerna visar att allting är otroligt välgjort” | Kristianstadbladet 14 april 2016
Rivningshotade hus i Åhus säljs | SVT 14 april 2016
Rivning i Åhus stannar upp
Villor i Åhus blir inte byggnadsminne 

keyboard_arrow_up