fbpx

Trängkåren 6 och 7 med flera, Marieberg, Stockholm

Inom kvarteren för DN-skrapan och SvD-huset föreslås två nya skyskrapor vilket skulle förvanska det kulturhistoriskt värdefulla landmärket från 1960-talet. Samrådet sägs bland annat avse en prövning om lämpligheten av dessa höga hus. Ett genomförande av planen skulle påtagligt skada riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården.

Läs hela dokumentet här

Klicka här för mer information

keyboard_arrow_up