fbpx

Trägen vinner – kassunerna räddades genom hårt arbete

Byggnaderna som bostadsrättsföreningen Rubinen förvaltar uppfördes 1958 och ritades av arkitekt Lennart Bergström. De så kallade kassunerna, det vill säga väderskydden i betong, är ett karakteristiskt inslag. FOTO: Harald Levander

Det rådde delade meningar om väderskydden i bostadsrättsföreningen Rubinen. Styrelsen ville ta bort dem, medan flera av de boende tyckte att de hade ett både funktionellt och kulturhistoriskt värde. Thommy Wisén och Harald Levander berättar om det arbete som ledde fram till en räddning av de karakteristiska kassunerna.

Bostadsrättsföreningen Rubinen i Tranås bildades på 1950-talet. Föreningens byggnader ligger i ett område som bebyggdes under 1950 och -60-talen, och som från början utgjordes av kuperad skogsmark.

De sex husen har tre och fyra våningar, och ligger på mark med nivåskillnader. Huskropparna är sammanbyggda och ligger i anpassade vinklar mot varandra. På grund av hur huskropparna sitter ihop, kallas föreningen i folkmun för »Vinkelboda«.

Rubinens hus ritades av Stockholmsarkitekten Lennart Bergström. Parallellt med Rubinen ritade han för HSB också bostadsprojekt i Växjö, Lund och Arboga.

Platsen var ursprungligen kuperad skogsmark, och Rubinens byggnader har anpassats efter landskapets former. FOTO: Harald Levander

De karakteristiska kassunerna

De sex husen har tillsammans femton entréer varav fjorton har en betongkonstruktion, så kallad »kassun«, som skydd mot väder och vind. En av entréerna saknar kassun eftersom den ligger i vinkeln mellan två huskroppar som har en genomgång.

Kassunerna är gjorda i vitbetong med ­marmorkross och ligger en bit indragna i huskropparna. Denna placering ger ett bra skydd för det glas- och träparti som dörrarna sitter i. Entrén som inte har någon kassun har i stället ett mycket större glas- och träparti.

Vinkel mellan två huskroppar, en trappa tar upp nivåskillnaden. FOTO: Harald Levander

Faran i att byta metod och material

I femtio år underhölls och reparerades entréerna med jämna mellanrum av yrkeskunnigt folk. Men år 2005 bestämde styrelsen att kassunerna inte längre skulle vara vita utan ha samma färg som husfasaderna.

Här gick det riktigt fel. Fel metod användes vid rengöring och fel typ av färg användes vid målningen. Resultatet blev inte bra, färgen flagnade efter bara någon månad och det började ganska snart växa alger och mossa på kassunerna. Detta påpekades under flera år för styrelsen, och att något måste göras. Svaret blev varje gång »kassunerna är fula och ska bort, de kommer att ersättas av ­något litet tak och en trappa«.

Entréerna har en helt unik arkitektur som styrelsen inte såg något värde i att bevara och var därför beredda att ta bort kassunerna och ersätta dörrarna och glas/träpartierna med något »underhållsfritt i aluminium«.

De sex byggnaderna är färgsatta i grönt och gult. FOTO: Harald Levander

Stöd från kommunen

Det var viktigt att tidigt få reda på hur Tranås kommun ställde sig till detta. Thommy Wisén, boende i Rubinen, tog därför kontakt med byggnadschefen i Bygg- och Miljönämnden som uppmuntrade honom att gå vidare med ärendet att entréerna i sin helhet skulle bevaras. När Rubinens styrelse fick kännedom om att byggnadsnämnden inte skulle bevilja bygglov där det ingick att ta bort kassunerna, ändrade man taktik. Kassunerna skulle nu istället byggas in och få ett skyddstak, fortfarande med idén att dörrpartierna kunde vara i aluminium.

Värt att jobba för

Intresset för att bevara entréerna i sitt ursprungliga utförande har alltid varit stort hos boende men styrelsen har inte låtit föreningens medlemmar påverka hur entréerna skulle se ut. Enda möjligheten för oss var därför att överklaga byggloven som styrelsen sökte. Det har tagit mycket tid och kraft men varit värt det när vi nu kan se slutresultatet. Det kändes bra när vi fick mark och Miljödomstolens beslut som innebar att styrelsen inte tilläts att göra några förändringar på kassunerna eller dörr- och glaspartierna. »Kassunerna ska återställas i ursprungligt utseende, dörrarna och trä/glaspartierna ska vara liknande ursprunget«.

I september 2019 började arbetet med att renovera och återställa kassunerna till ursprungligt utförande och i november start­ade bytet av dörr- och glaspartier till nya i liknande utförande som ursprunget. Arbetet avslutades under sommaren 2020.


Delaktiga i renoveringen

Tre boende medlemmar i Rubinen överklagade, argumenterade och framförde vikten av att bevara Rubinens unika entréer:

Thommy Wisén

Harald Levander

Christina Sörensen

Följande instanser har varit delaktiga i renoveringen:

HSB Fastighetsförvaltning Göta AB

Tranås kommun

Länsmuseet i Jönköping

Länsstyrelsen i Jönköpings län som också gjorde ett besök i Rubinen

Tranås Konstråd

Växjö Tingsrätt

Mark och miljödomstolen

Rådgivning av Lennart Johnson, länsombud för Svenska byggnadsvårdsföreningen

Viktiga datum

Styrelsen i Rubinens första bygglovs­ansökan, 2017-03-24.

Jönköpings Läns Museums yttrande till Tranås Bygg- och miljönämnd, på uppdrag av kommunen, 2017-04-10.

Länsstyrelsens besök i Rubinen, 2018-09-13.

Överklagan till Växjö Tingsrätt, Mark och Miljödomstolen 2018-11-01.

Växjö Tingsrätt Mark och Miljödomstols beslut 2019-02-11.

Sommaren 2020 avslutades renoveringen av entréerna.


Thommy Wisén och Harald Levander, boende i Rubinen och medlemmar i Byggnadsvårdsföreningen,

keyboard_arrow_up