Traditionsbärarna är en grupp enskilda företagare med bred traditionell hantverkskompetens, såsom timmermän, smeder, snickare och skeppsbyggare.

Hemsida
Nätverkets hemsida

Vi finns på
Västra Götaland

Kontakt
Mattias Hallgren
Tele: 0704 22 43 77
hallgren@hallgrenhantverk.se