fbpx

Trädgårdsmästarbostad vid Tyresö slott

Län: Stockholm
Ort: Tyresö
Datum: 06-09-2011

Sedan Nordiska museet överklagat länsstyrelsens beslut att avstyrka rivningsansökan av Trädgårdsmästarbostaden har en privatperson, med stor kunskap och kännedom om byggnaden, på eget initiativ tagit fram ett kunskapsunderlag. I den mycket ingående rapporten menar han att det saknas djupare kunskap om den aktuella byggnaden, varför han sett denna egna studie som nödvändig. Rapporten är sänd till Mark och miljödomstolen. Läs rapporten och Nordiska museets överklagande i länkarna nedan.

Uppdateringar

08-01-2013
I en nyligen framtagen antikvarisk dokumentation, utförd på uppdrag av länsstyrelsen, konstaterar författarna att trädgårdsmästarbostaden har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Den beskrivs bland annat som en välbevarad representant för 1700-talets byggnadskonst med en viktig roll som en del av slottets försörjningssystem.

30-07-2013

Trädgårdsmästarbostaden vid Tyresö slott blir byggnadsminne och kommer att få en yttre upprustning sedan en överenskommelse om ekonomisk ersättning gjorts mellan ägaren, stiftelsen Nordiska museet, och Länsstyrelsen.

12-01-2012
Länsstyrelsen har väck fråga om byggnadsminnesförklaring för all kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, inklusive den rivningshotade trädgårdsmästarbostaden, samt parkanläggningen. De menar att denna typ av enklare bruksbyggnader är centrala för förståelsen av hela anläggningen och därför bör inkluderas i skyddet. Länsstyrelsen har därför meddelat förbud mot åtgärder som kan minska eller förstöra kulturhistoriska värden på trädgårdsmästarbostaden i avvaktan på ärendets slutliga prövning.

 

Externa länkar
Rapporten
Nordiska museets överklagande 
Trädgårdsmästarbostad vid Tyresö slott blir byggnadsminne  

keyboard_arrow_up