Torstenssonska gården

Län: Västmanland
Ort: Arboga

Ett bostadsbolag har ansökt om att riva en ågård i centrala Arboga för att istället bygga ett radhus på platsen. Byggnaden ligger inom riksintresset Arboga stadskärna. Länsmuseet i Västerås har avrått från rivning. Beslutet kommer att tas av Västra Mälardalens myndighetsförbund.

Bilder: Sigrid Sällström