fbpx

Vad är en torpstuga?

Frågeställare: Ingela
Hej! Ordet torpstuga dyker upp på många ställen i annonser och som beskrivning på gamla små lantligt belägna hus. Jag undrar vad som skiljer en torpstuga från ett torp eller en stuga. Torp och stuga fungerar ju fint var för sig men kanske finns det någon intressant förklaring till varför orden skrivs ihop? Med vänlig hälsning, Ingela

Svar:
Som du antyder så är “torpstuga” lite kaka på kaka, både torp och stuga används i dagens svenska för mindre bostadshus på landsbygden.

Historikt användes stuga som beteckning för köket eller husets bostadsdel, och torp betecknade den minsta skatteklassen för en jordbruksenhet och senare småjordbruk som ingick i en större jordegendom.